Stormøde om indkøbsaftaler: Hobbyartikler og miljømærker

Københavns Kommune inviterer leverandører og producenter af hobbyartikler til det offentlige til stormøde om, hvordan vi får flere miljømærkede hobbyartikler på de kommende offentlige indkøbsaftaler.

Stormøde om indkøbsaftaler: hobbyartikler og miljømærker

Det offentlige køber hvert år varer og serviceydelser for 380 mia. kr. På et stormøde i København, onsdag den 21. september kan du høre, hvordan Københavns Kommune bruger deres indkøbsmuskler til at drive markedet i en grønnere retning bl.a. gennem deres miljømærkepolitik. 

Du kan samtidig høre om kommunens planer for indkøb af miljømærkede hobbyartikler, og få indsigt i det kommende udbud af hobbyartikler samt viden om det nordiske miljømærke Svanemærket og EU’s miljømærke EU-Blomsten.

Formålet med stormødet er at drøfte, hvad der forhindrer og hvad bedst fremmer mere bæredygtige og miljømærkede hobbyartikler samt hvordan Københavns Kommune og Miljømærkning Danmark bedst understøtter, at der kommer flere miljømærkede hobbyartikler på markedet. 

Mødet arrangeres af Københavns Kommune i samarbejde med Miljømærkning Danmark - med opbakning fra SKI og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI).

På mødet vil du sammen med andre leverandører og offentlige indkøbere få muligheden for at debattere og give input til, hvordan det offentlige bedst sikrer flere miljømærkede hobbyartikler på kommende offentlige indkøbsaftaler. Drøftelserne finder sted i grupper og under følgende temaer: 

  • Første workshoprunde: Barrierer og mulighed. 

  • Anden workshoprunde: Input til miljøkrav og krav om miljømærker i kommende indkøbsaftaler.

Resultatet af dagen bliver en samling af ideer og forslag, som Københavns Kommune, POGI og Miljømærkning Danmark tager med i det videre arbejde med at indgå mere grønne aftaler og aftaler med krav om miljømærker.

Debatten på stormødet vil blive åbnet af chef for CSR og Indkøbsjura David Salomonsen, Københavns Kommune. Derefter følger flere korte oplæg og en paneldebat, der sætter rammerne for de efterfølgende workshops.  

Dagen bliver faciliteret af Anette Petersen, inVirke. Anette er civilingeniør med fagligt speciale i CSR-strategi og CSR-kommunikation. 

Download det fulde program her.


Tid og sted

Stormødet afholdes den 21. september 2022 kl. 9.30 – 14.00 (registrering og kaffe fra 9.30 -10.00)
Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18 2300 København S - mødelokale Salen.


Målgruppe

Mødet kan være relevant for både CEO’s, CSR-ansvarlige, produktions-, kvalitets- og miljøansvarlige samt bid-managers- og salgsansvarlige.


Tilmelding

Senest torsdag den 12. september 2022. Du tilmelder dig via formularen nederst på siden.

I er velkomne til at deltage flere fra samme virksomhed samt til at videresende invitationen til jeres underleverandører eller andre, som kunne være interesserede i at deltage. 

Bemærk, at der er et begrænset antal pladser som fordeles efter først-til-mølle. Vi forbeholder os dog ret til at sikre, at alle virksomheder, som ønsker at deltage, får mulighed for at deltage med mindst én medarbejder. 


Tilmelding