Møbler og inventar

Møbler

Når vi køber møbler, er vi oftest optaget af udseende, og at møblet opfylder vores behov. Blomsten og Svanen er også optaget af miljøbelastningen lige fra møblet starter sit "liv" som råvarer og i produktion til møblerne ender som affald. Hvis der anvendes træ, skal en stor andel komme fra en certificeret skov. Der stilles også krav til møblernes holdbarhed, fordi miljøbelastningen er størst ved produktion og derfor mindskes, hvis vi ikke behøver at købe nye møbler. Der stilles desuden krav om, at møblerne ikke må afgive skadelige gasser hjemme hos dig. Dette gælder også miljømærkede madrasser, der heller ikke indeholder farvestoffer, som man ved, kan være allergene.