Vejledning om grøn markedsføring

Svanemærket og EU-Blomsten opfylder kravene for miljømarkedsføring

Svanemærket og EU-Blomsten overholder kravene i Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljøpåstande i markedsføringen. Vejledningen består af flere punkter, men de vigtigste kan sammenfattes i nedenstående 3 punkter, som både Svanemærket og EU-Blomsten opfylder:

 • Det skal dokumenteres, at produktet er mere miljøvenligt end andre tilsvarende produkter: 
  Produkter og serviceydelser mærket med Svanemærket eller EU-Blomsten ever op til skrappe miljøkrav, tager hensyn til sundhed og er af god kvalitet.
 • Dokumentationen skal være baseret på en livscyklusvurdering:
  Livscyklus-analysen er den grundlæggende metode for kravene for EU-Blomsten og Svanemærket.
 • Miljøargumenterne i markedsføringen må ikke være vildledende for kunden/forbrugeren:
  EU-Blomsten og Svanemærket er netop til for at gøre det nemt: Mærkerne garanterer via en uvildig 3.part at ovenstående krav er opfyldt.

Vær opmærksom på særlige markedsføringsregler for miljømærkede produkter

 • Miljømærkerne må ikke bruges på en sådan måde, at de profilerer virksomheden generelt eller evt. ikke-miljømærkede produkter.

Når du søger om licens, oplyser du et eller flere handelsnavne for de produkter, du ønsker at miljømærke. Når licensen tildele er fremgår disse handelsnavne af licensbeviset/kontrakten. Du må kun markedsføre de specificerede handelsnavne/produkter som miljømærkede – ikke andre produkter eller virksomheden generelt.

Hvis du markedsfører ”samme” vare med og uden miljømærke

 • Handelsnavne på miljømærkede produkter er unikke og kan ikke samtidig markedsføres uden miljømærke.

Miljømærkelicensen omfatter et eller flere specifikke handelsnavne.  Handelsnavnene kun benyttes for de produkter, der er miljømærkede. Hvis det samme produkt også sælges uden miljømærke, må det have et andet handelsnavn. På den måde undgår forbrugere og indkøbere at forveksle miljømærkede produkter med de ikke-miljømærkede.