Spring til indhold
Svanemærket logo

Hvad er svanemærkede renoveringer?

En svanemærket bygningsrenovering fører til lav energianvendelse og godt indeklima. Læs mere om fordelene her på siden.

Bygning under svanemærket renovering omgivet af stillads og pressening

Svanemærket kræver en mere omfattende tilstandsanalyse og miljøkortlægning, end man normalt ser ved renoveringer. Dette er – sammen med en lang række andre krav – med til at sikre, at en svanemærket renovering både er et godt valg for miljøet og for de mennesker, der skal opholde sig i den renoverede bygning.

Hvad kendetegner svanemærkede renoveringer?

En bygning, der har gennemgået en svanemærket renovering, er kendetegnet ved:

Lavt energibehov efter renovering

Svanemærket kræver, at bygningen efter renovering skal have et lavt energibehov. Vælger man en svanemærket renovering er altså med til at sikre, at bygningsreglementet for energirenovering bliver efterlevet. Dette sikrer både en lav klimabelastning i husets fortsatte levetid og en lav energiregning for ejeren af bygningen.

Grundig miljøsanering 

Bygningen er miljøsaneret med fokus på både sundheds- og miljøskadelige stoffer, og der er taget hånd om farlige materialer og farligt affald.

Godt indeklima

Bygningen opnår et godt indeklima vha. kortlægning af kemikalier i eksisterende materialer samt skrappe kemikaliekrav til nye materialer og produkter. Fx kræver Svanemærket en kemisk analyse af flere stoffer i eksisterende materialer end almindelige miljøkortlægninger gør. Samtidig er grænseværdierne for uønskede stoffer lavere end myndighedernes krav. Og nye byggeprodukter, materialer og kemiske produkter lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav.

Fremme af genanvendelse af bygningsdele, byggevarer og -materialer

For at begrænse brugen af ressourcer stiller Svanemærket krav om, at der skal udarbejdes en plan for bevaring og genbrug af bygningsdele og -materialer. Der skal ligeledes udarbejdes en logbog, som sikrer overblik over, hvilke materialer og kemiske produkter der indgår i byggeriet, og hvor de er placeret. Dette øger muligheden for senere genanvendelse – og er med til at fremme den cirkulære økonomi.

Hvilke bygninger kan opnå en svanemærket renovering?

Parcelhuse/rækkehuse, lejligheder, ældreboliger og lign., fritidshuse og -lejligheder, skoler og daginstitutioner samt kontorbygninger kan opnå en svanemærket renovering, hvis omfanget af renoveringen, eksklusive nedrivning, udgør mindst 25 % af bygningens værdi (eksklusive grundværdi) – eller hvis renoveringen omfatter 25 % af klimaskallens ydre.

Overvejer I en certificering?

Henrik Hougaard

Relationschef

+45 72 41 48 06

hho@ecolabel.dk

Har I spørgsmål til kravene?

Jimmi Udengaard Schriver

Konsulent

+45 72 41 48 42

jim@ecolabel.dk

Læs også