Spring til indhold
Svanemærket logo

Case

Københavns Kommune: Vi vil gøre en stor forskel

Københavns Kommune prioriterer miljømærker i indkøb for at sikre grønnere indkøb og skubbe markedet i en grønnere retning – og det giver synlige resultater.

Drone foto af Ørestedsparken og Vesterport

Københavns Kommune er med indkøb for 13,8 mia. kr. om året en af Danmarks største offentlige indkøbere.

Med den store indkøbsvolume følger et betydeligt miljø- og klimaaftryk. For at mindske dette aftryk besluttede København i 2017 en politik om miljømærkede indkøb, som betyder, at:

  1. kommunen forpligter sig til at købe miljømærkede indkøb på områder, hvor der er en god markedssituation for miljømærkede produkter.
  2. kommunen vil på mindst to indsatsområder årligt bidrage gennem dialog til at fremme markedet for miljømærkede produkter på de områder, hvor markedssituationen er mindre god.

Miljømærker indgår igen som et fokusområde i Københavns Kommunes nye indkøbspolitik 2023-2026, som sætter den overordnede retning for arbejdet med indkøb.

”Som en af landets største indkøbere har vi mulighed for at gøre en stor forskel for grønnere og mere bæredygtige indkøb. Vores værdier går hånd i hånd med miljømæssig, økonomisk og social ansvarlighed. Miljømærkerne er en vigtig del af vores arbejde, fordi de hjælper os til at træffe grønnere valg – uden at man behøver være miljøekspert. Præcis ligesom mærkerne gør det i supermarkederne,” siger overborgmester i Københavns Kommune, Sophie Hæstorp Andersen.

Kategorisering til at udleve miljømærkepolitik

Hvert år opdaterer Københavns Kommune en oversigt over det aktuelle udbud af miljømærkede produkter. Her bliver produktområderne inddelt i fire kategorier; alt efter om der er mange, nogle, få eller ingen produkter med Svanemærket eller EU-Blomsten.

Miljømærkepolitikken betyder, at der stilles mindstekrav om miljømærkede produkter i udbud i kategori 1. For produkter i kategori 2 skal der forud for et udbud undersøges de aktuelle muligheder i markedet, og der kan fx gives point for at tilbyde miljømærkede produkter, mens der inden for kategori 3 og 4 udvælges produkter til to årlige markedsindsatser for at fremme markedet for miljømærkede produkter.

København køber både ind via SKI’s rammeaftaler og via egne indkøbsaftaler. Derfor tog København også SKI med ombord, da miljømærkepolitikken blev udarbejdet. David Salomonsen, CSR-direktør i Københavns Kommune, forklarer:

I forbindelse med forarbejdet til miljømærkepolitikken indgik vi en aftale med SKI, som betyder, at SKI sikrer, at vi har et sortiment af miljømærkede produkter at vælge i mellem på alle de områder, hvor kommunen benytter en SKI-rammeaftale til indkøb af produkter fra kategori 1.

På baggrund af det store fokus på miljømærkekrav i udbud, køber Københavns Kommune i dag 25 udvalgte varer og serviceydelser med Svanemærket, EU-Blomsten eller et andet type 1-miljømærke.

Vigtig dialog med markedet

Miljømærkepolitikken betyder også, at Københavns Kommune hvert år gennemfører to fokuserede markedsdialoger, der har til formål at skabe et større udbud af miljømærkede produkter.

”Vi går i dialog med markedet, fordi vi gerne vil bidrage til et øget udbud af produkter og ydelser med såkaldte type 1-miljømærker, som for eksempel Svanemærket og EU-Blomsten. Det gør vi ved at formidle vores ambitioner til leverandørerne og drøfte udfordringer og løsninger med dem. Samtidig vil vi gerne være meget tydelige i vores indkøbskrav. Hvis markedet kan levere miljømærkede produkter og ydelser, så vil vi også gerne prioritere dem i vores udbud og indkøb. På den måde er dialogerne et vigtigt initiativ i forhold til vores vision om at fremme produkter, som bidrager effektivt til at nedbringe aftrykket på klima og miljø”, siger David Salomonsen.

Indsatsen for at fremme markedet for miljømærkede produkter gennemføres i samarbejde med Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) og Miljømærkning Danmark.

En gulerod til leverandørerne

København inviterer hvert år landets øvrige kommuner – og eventuelt regioner og stat – til at bakke op om indsatsen for flere miljømærkede produkter. Det kan de gøre ved at indsende en interessetilkendegivelse om, at de også ønsker et større udbud af miljømærkede produkter inden for de aktuelle områder.

”Interessetilkendegivelserne er uforpligtende. Men jo større efterspørgslen er, des større bliver motivationen blandt leverandørerne. Derfor kan det godt betale sig at tænke ud over kommunegrænsen i sådanne situationer,” siger David Salomonsen.

Hvert år bakker 30-50 kommuner typisk op om dialogen med markedet. I 2022 bakkede hele 65 kommuner op.

Indsats bærer frugt

Miljømærkepolitikken har skabt mærkbare resultater. På området kontormøbler er antallet af handelsnavne fx mere end femdoblet fra markedsindsatsen i 2018 til udgangen af 2021, mens antallet af virksomheder med svanemærket legetøj er vokset fra en til fire siden markedsindsatsen i 2018. Tilsvarende er udbuddet af miljømærkede børnetekstiler og indendørs institutionsmøbler vokset siden markedsindsatsen i 2020.

Miljømærkepolitikkens effekt afspejler sig også i, at andre kommuner følger trop. Fx gennemførte Bornholm Regionskommune, på vegne af 13 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland, i 2021 et udbud af legetøj, hvor der blev givet præference til de leverandører, som havde det største udvalg af miljømærkede produkter. Udbuddet resulterede i en rammeaftale med 148 stykker svanemærket legetøj.

Indsatsen fortsætter

Københavns Kommune har netop vedtaget deres indkøbspolitik for 2023-2026 – heri fastholdes fokus på miljømærker og fremme af markedet for miljømærkede produkter. Samtidig er det besluttet at sætte et øget fokus på at sikre, at indkøbet i kommunes institutioner i stadig stigende grad flugter med de beslutninger, der er truffet om miljømærket indkøb.

Fakta om Københavns Kommune

  • Vedtog i 2017 en miljømærkepolitik.
  • Køber miljømærkede produkter inden for 26 områder.
  • Har fra 2018-2022 gennemført 10 markedsdialoger.
  • Har bidraget til øget udbud af miljømærkede kontormøbler, legetøj og institutionsmøbler.

Læs mere om Københavns Kommunes miljømærkepolitik

Januar 2023

Læs også