Spring til indhold
Svanemærket logo

Case

Mindre klimaaftryk fra svanemærket tekstilservice

Der er minimum 27 % C02 at spare ved at vælge et svanemærket vaskeri til vask af arbejdstøj.

Kvindelig medarbejder hos et professionelt vaskeri

En analyse fra Viegand Maagøe viser, at man sparer mindst 27 % CO2 ved at vælge en svanemærket tekstilservice frem for en gennemsnitlig ikke-svanemærket tekstilservice til vask af arbejdstøj. Det svarer til, at der spares 175 g CO2 pr. kg vasketøj.

For 92 danske kommuner, der vasker 2.750 ton arbejdstøj årligt, svarer det til en besparelse på 480 ton CO2 om året.

27%

CO2 sparet ved at vælge en svanemærket tekstilservice til vask af arbejdstøj (minimum).

CO2-reduktionen er nok endnu større

Resultatet er alene beregnet på baggrund af grænser for energiforbrug, emission af drivhusgasser og vandforbrug på vaskerierne.

Hertil kommer en række andre krav, som ikke er medtaget i beregningen, men som har betydning for den samlede miljø-og klimabelastning – og som sandsynligvis vil medføre en endnu større CO2-reduktion ved svanemærket tekstilservice, end analysen viser.

Det gælder fx krav om klassificering af kemikalier anvendt på vaskerierne, restriktioner på klor samt krav til uddannelse i miljørigtig kørsel og valg af nye transportmidler. Hertil kommer pointkrav om at have et lavere energiforbrug end det obligatoriske krav, om brug af miljømærkede tekstiler og om tiltag for at mindske kassation af tekstiler.

Casen er støttet af Nordisk Ministerråd.

Læs også