Spring til indhold
Svanemærket logo

Biodiversitet

Svanemærket er et vigtigt redskab til at bevare biodiversiteten og opnå mere ansvarlig brug af naturens ressourcer.

Sommerfugl sidder på en blomst

Biodiversitetskrisen er en global krise på linje med både klimakrisen og kemikaliekrisen.

FN's naturpanel (IPBES) har fastslået, at naturen er i krise. Én million arter er truet af udryddelse inden for de næste årtier, og det estimeres, at artstabet sker op mod 100-1000 gange hurtigere end tidligere i menneskets historie.

Hvad er biodiversitet?

"Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationer indenfor og mellem arter som mangfoldigheden af økosystemer.”

Definition fra FN.

Trusler mod biodiversiteten:

 • Tab af naturlige levesteder både i vand og på land
 • Overudnyttelse af naturens ressourcer
 • Forurening af luft, vand og land
 • Øget udbredelse af invasive arter
 • Klimaforandringer, som sker i et tempo, så dyr og planter ikke kan nå at omstille sig.

Naturen er nødvendig for menneskers eksistens og livskvalitet. Vi har brug for naturens ressourcer – men vi må ikke bruge mere, end naturen kan nå at genetablere, og det må ikke ske på bekostning af biodiversiteten.

Svanemærket er et af de redskaber, som kan bruges til at bevare biodiversiteten og opnå mere ansvarlig brug af naturens ressourcer.

Sådan bidrager Svanemærket

Svanemærket stiller krav om, at råmaterialer er fremskaffet på en mere ansvarlig måde. Målet er at modvirke tab af arter, forhindre forringelse af økosystemer, og at der ikke udvindes flere råmaterialer, end naturen er i stand til at forny. Svanemærket stiller også andre krav, der er med til at bevare biodiversiteten – kravene afhænger af, hvilken produktgruppe der er tale om.

Eksempler på Svanemærkets krav, der gavner biodiversiteten:

 • Krav om råvarecertificeringer i henhold til troværdige tredjepartsstandarder og certificeringsordninger – herunder også krav om sporbarhed af råmaterialer.
 • Forbud mod eller begrænsning af visse råmaterialer/råvarer, der ikke er produceret eller fremskaffet på en mere ansvarlig måde.
 • Krav om ressourceeffektivitet og øget brug af genanvendte råvarer, hvilket mindsker brugen af jomfruelige råvarer.
 • Krav, der fremmer cirkulær økonomi og dermed også sparer ressourcer, herunder krav til reparation, adskillelse og levetid.
 • Krav om tiltag, der bevarer biodiversiteten.
 • Forbud mod eller begrænsning af kemikalier, der kan skade natur og miljø.
 • Krav, der er med til at reducere udledningen af drivhusgasser, og dermed også mindske klimaforandringer, hvilket også gavner den biologiske mangfoldighed.