Spring til indhold
Svanemærket logo

Fokus på klima

Global opvarmning og klimaforandringer er nogle af tidens største udfordringer. Det skyldes bl.a. den måde, vi producerer og forbruger på.

Kvinde står ved fjord med smeltende is

Klimaet er den gennemsnitlige værdi af vejrmålingerne over en periode på mindst 30 år. Altså ”gennemsnitsvejret” over en længere årrække. Og selv om det er nemmere at forholde sig til vejret her og nu – og beslutte, om man skal være inde eller ude, og hvilket tøj man skal tage på – er vi nødt til også at forholde os til klimaforandringerne og forsøge at bremse dem. Vores levevilkår er nemlig stærkt afhængige af vejret. Det vil sige, at når klimaet forandrer sig, forandrer vores levevilkår sig også:

Den globale opvarmning får gletsjerne til at smelte – og indlandsis og permafrost til at forsvinde. Dermed stiger verdenshavene, og med det følger enorme konsekvenser. Det fører nemlig til oversvømmelser, som sender millioner af mennesker på flugt. Samtidig vil flere hundrede millioner menneskers adgang til rent drikkevand blive truet. Klimaændringerne medfører også voldsommere vejr. Bl.a. ekstrem varme, tørke, voldsomme storme, tyfoner, orkaner og øget nedbør.

Klimaforandringerne ændrer altså livet for mange mennesker. Og for nogle får det helt fatale konsekvenser. Derfor er vi nødt til at stå sammen om at bremse dem – for det er ikke noget, en person, en nation eller en verdensdel kan gøre alene. Til gengæld har alle mulighed for at bidrage.

Træf bedre klimavalg i hverdagen

Mange af de små valg, vi hver dag træffer så mange af, påvirker klimaet. Hvis du vil leve mere klimavenligt, kan du starte med at skære ned på dit CO2-udslip. Det kan du fx gøre ved at:

  • Forbruge mindre
  • Spise mindre kød
  • Undgå madspild
  • Købe lokale råvarer – og vælge årstidens frugt og grønt
  • Tage cyklen eller offentlig transport
  • Begrænse antallet af flyrejser
  • Købe kvalitet
  • Spare på energien
  • Genbruge ting – og dele med andre
  • Bruge din magt som forbruger

Guide

Sådan kan du spare på klimaregnskabet

Få 10 tips til, hvordan du kan spare på klimaregnskabet i din hverdag.

Læs mere
Kvinde laver grønne smoothies med lokale råvarer

Svanemærket stiller skrappe klimakrav

Det mest klimavenlige forbrug er det forbrug, der slet ikke finder sted. Men hvis du har brug for at købe noget nyt, er det en god idé at se efter Svanemærket. Svanemærkets krav mindsker nemlig produkternes klimapåvirkning.

Det varierer fra produkttype til produkttype, hvor Svanemærket har sat ind for at mindske produkternes klimabelastning. For nogle produkter vil det være gennem krav til energi, CO2-udledning eller materialer i produktionen, mens det for andre kan være gennem krav til kvalitet eller mindre affald.

Til mange produkttyper stiller Svanemærket skrappe energikrav. Fx er Svanemærket med til at mindske udledningen af drivhusgasser ved at sætte grænser for energiforbruget, når man fremstiller papir og møbler – eller når man driver et svanemærket hotel. Og bor du i en svanemærket bygning, vil der også være stillet skrappere krav til bygningens energibehov og samlede klimabelastning, end loven kræver.

Svanemærket stiller også krav til det træ, der bliver brugt i papir, møbler, hygiejneprodukter, byggeplader og huse. Her er bl.a. krav om en høj andel certificeret træ for at sikre fokus på, at vores skove bliver ved med at være skove og dermed modvirker klimaforandringer gennem lagring af CO2.

Samtidig har Svanemærket fokus på genanvendelse. Ved at bruge genanvendte materialer til at fremstille nye produkter – og ved at sende materialer fra udtjente produkter videre til brug i nye produkter – sparer vi nemlig både råvarer og energi.

Svanemærkets krav til kvalitet gavner også klimaet. For jo længere liv, et produkt får, des færre ressourcer og des mindre energi er der brug for til at producere nye produkter. Derfor skal svanemærkede møbler bl.a. leve op til krav til styrke og holdbarhed, svanemærket tøj skal leve op til krav om fx slidstyrke, farveægthed og krympning, og vaskemidler skal være effektive ved lave temperaturer.