Spring til indhold
Svanemærket logo

Facts om Svanemærkets krav

Når du vælger Svanemærket, ved du, at produktet både er bedre for miljøet og bedre for dig. Men hvad er det egentlig for nogle krav, produkterne lever op til? Her får du 5 facts om Svanemærkets krav.

Svanemærkets logo på billede af skov
 1. Forskellige krav til forskellige produkter
  Svanemærket stiller det, man kalder produktspecifikke krav. Det betyder, at de krav, et produkt skal leve op til for at blive certificeret, afhænger af, hvilket produkt der er tale om. T-shirten skal altså leve op til ét sæt krav, shampooen til et andet sæt krav, madrassen til et tredje sæt krav og så videre.

  Årsagen til, at Svanemærket stiller forskellige krav til forskellige produkter, er fordi forskellige produkter påvirker miljø, klima, biodiversitet og sundhed forskelligt. Når Svanemærket udvikler krav for en produktgruppe, ses der nemlig på produktets livscyklus og de miljøproblemer, der opstår undervejs. Og kun ved at se produktspecifikt bliver det muligt at identificere, hvor de største miljøudfordringer er for den enkelte produkttype – og at stille krav, der mindsker det samlede aftryk på miljø og klima.

 1. Altid skrappe miljøkrav
  Fælles for alle svanemærkede produkter er bl.a., at de lever op til skrappe miljøkrav. Det kan fx være i forhold til at spare på jordens ressourcer, vælge råvarer, som naturen selv kan gendanne, værne om biodiversiteten, mindske aftryk på klimaet og designe produkter på en måde, så de materialer, der bruges, kan recirkuleres.

  Ud over denne form for miljøkrav, stiller Svanemærket også krav til kvalitet og holdbarhed – så produkterne er effektive og har lang levetid. For når et produkt holder længe, begrænser vi miljøbelastningen fra ny produktion og affaldshåndtering.

 1. Altid skrappe krav til kemikalier
  Svanemærkede produkter lever også altid op til skrappe krav til kemikalier. Fx ved at udelukke eller begrænse mængden af en række kemikalier, der kan skade miljø og/eller mennesker. De skrappe kemikaliekrav gavner din sundhed, når du bruger produkterne, og de mennesker, der fremstiller produkterne. Samtidig er kemikaliekravene med til at passe godt på vores natur, når fx en shampoo eller et rengøringsmiddel skylles ud og ender i vandmiljøet.

  Desuden fremmer kemikaliekravene muligheden for at genbruge og recirkulere materialer fra de svanemærkede produkter, når fx sofaen er udtjent, eller dine gamle jeans er slidt helt op.

 1. Løbende forbedringer
  Svanemærket strammer løbende kravene. Udviklingen går nemlig hurtigt, og for at sikre, at Svanemærkede produkter hele tiden er med i front, skal de løbende forbedres.

  Det betyder også, at en certificering er tidsbegrænset. For når der kommer nye krav til en produktgruppe som fx ”plejeprodukter”, skal alle producenter med svanemærkede plejeprodukter dokumentere, at deres produkter lever op til de nye krav. Ellers mister de retten til at bruge Svanemærket. Når du vælger svanemærkede produkter, er du således med til at påvirke virksomhedernes produktudvikling i en grønnere retning.

 2. Grundig kontrol
  For at opnå en certificering med Svanemærket skal produkter gennem en grundig certificeringsproces. Her gennemgår Svanemærket dokumentation for, at produktet opfylder alle krav til den aktuelle produkttype. Derudover er der også kontrolbesøg på produktionsstedet – uanset hvor i verden produktionen finder sted. Kontrolbesøget er bl.a. med til at sikre, at produkter, produktionsforhold og arbejdsprocesser stemmer overens med det, der er beskrevet i den indsendte dokumentation.

  Den grundige kontrol fra en uafhængig tredjepart gør Svanemærket til et troværdigt pejlemærke, så du kan være tryg.

Få mere viden ...