Spring til indhold
Svanemærket logo

Høring - svarfrist 5. juni 2024

Høring: Forslag til nye kriterier - bygningsdrift

Nordisk Miljømærkning er i gang med at udvikle kriterier til svanemærket bygningsdrift. De nye krav er nu sendt i høring. Høringsfristen er 5. juni 2024.

Håndværker med fugepistol ved vinduesramme

Dit input er vigtigt i udviklingen af nye kriterier

Nordisk Miljømærkning inviterer dig til at kommentere på forslaget til de nye kriterier for svanemærket bygningsdrift.

Kriterierne omfatter servicen bygningsdrift, hvor der stilles krav til bygningers drift i form af krav til energi, vand, affald, indeklima samt kemikalier og byggevarer til vedligeholdelse.

Dine kommentarer er vigtigt input, når forslaget skal drøftes og vedtages i det danske miljømærkenævn og efterfølgende det nordiske miljømærkenævn.

De vigtigste emner er følgende:

  • Krav O8 Energihandlingsplan
  • Krav O9 Energimåling og O23 Vandmåling
  • Krav O13 Risikoanalyse klimaforandringer og O14 Tilpasning til et ændret klima
  • Krav O17 Opgørelse af miljøfarlige stoffer og O18 Måling af PCB-niveauer i indeklimaet
  • Krav O26 Vandbesparende teknologier
  • Krav O27 Information til brugere/lejere og mulighed for at sortere affald
  • Krav O28 Fremme af reparation og genbrug for lejere
  • Krav O33 Miljømærkede produkter
  • EU-taksonomi

I boksen nedenfor finder du høringsbrevet som, sammen med forslaget til de nye kriterier, giver flere oplysninger om de foreslåede ændringer.

Høringswebinar
Svanemærket afholder et webinar, som du er velkommen til at deltage i. Under webinaret vil kriterieforslaget blive præsenteret, og du vil få information om høringsprocessen.

Dato og tidspunkt: 2. maj 2024, kl. 13.00-14.30 (på engelsk)

Hvis du er interesseret i at deltage, bedes du tilmelde dig via dette link eller kontakte Jonas Weldingh for yderligere information.

Send os dit høringssvar

Dit høringssvar kan sendes pr. e-mail inden høringsfristen som er den 5. juni 2024
.
Indsend høringssvar

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte kriteriechef Heidi Bugge.