Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

09.08.2022

Efterkontrol i 2021: Virksomheder er gode til at overholde mærkernes krav

Miljømærkning Danmarks efterkontrol i 2021 viser, at de virksomheder, der har produkter eller ydelser certificeret med Svanemærket eller EU Ecolabel, er gode til at efterleve mærkernes skrappe krav.

”Vi gennemfører hvert år stikprøvekontrol blandt virksomheder, som har en certificering med Svanemærket eller EU Ecolabel. Kontrollen kan indebære alt fra gennemgang af produktionsspecifikationer, opgørelser af ressourceforbrug, rutiner og kvalitetssikring til fysiske kontrolbesøg og indkøb og test af produkter,” forklarer Trine Pedersen, kontrolchef i Miljømærkning Danmark.

Kemikalier, PVC og ressourceforbrug i fokus

I 2021 foretog Miljømærkning Danmark efterkontrol hos 104 virksomheder. Efterkontrollen er foretaget på flere områder:

”Vi har fx kontrolleret recepter og etiketter for en række kemiske produkter – og kontrolleret ledninger i møbler for hæve-sænke-borde for at sikre, at de ikke indeholdt PVC. Derudover har vi også efterkontrolleret udvalgte bilvaskehallers spildevand for tungmetaller, alle trykkeriers kemikalie- og papirforbrug, udvalgte vaskeriers forbrug af energi, vand og kemikalier – samt udvalgte hotellers og konferencesteders forbrug af vand, energi, affald og kemiske produkter,” fortæller Trine Pedersen.

Der blev kun fundet få mindre overtrædelser af reglerne, som efterfølgende alle er bragt i orden, og der har ikke været behov for at inddrage licenser. Det viser, at de danske virksomheder med certificerede produkter og serviceydelser er rigtig gode til at overholde kravene og rette op på de fejl eller mangler, der registreres i efterkontrollen.

Markedsovervågning til at sikre mod falsk markedsføring

I markedsovervågningen for 2021 blev der registreret 74 sager, hvor virksomheder misbruger Svanemærket eller EU Ecolabel i deres markedsføring:

”Markedsovervågning er også en del af vores efterkontrol. Formålet er at sikre, at miljømærkerne bliver brugt korrekt og ikke misbruges. Forbrugere og indkøbere skal til enhver tid kunne stole på Svanemærket og EU Ecolabel og bruge dem som pejlemærker til at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter”, siger Trine Pedersen.

De fleste overtrædelser skyldes, at Svanemærket og EU Ecolabel er anvendt i markedsføringen af produkter og servicer, der ikke er certificerede.

”Næsten halvdelen af overtrædelserne har handlet om byggevarer. Det skyldes en markant stigning i svanemærket byggeri – og dermed øget efterspørgsel på byggevarer hertil. Resultaterne vidner om, at mange virksomheder ser Svanemærket som et attraktivt markedsføringsredskab, men det er naturligvis kun produkter, der har været gennem en grundig certificeringsproces, der må bruge Svanemærket i deres markedsføring. Resultaterne vidner også om, at kontrollen har en effekt, da den fører til, at fejlene bliver rettet, så reglerne er overholdt”, forklarer Trine Pedersen.