Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

29.05.2024

EU skal styrke indsatsen for et mere bæredygtigt forbrug

Valget til Europa-Parlamentet er vigtigt for den grønne omstilling, som haster, hvis vi skal nå klima- og miljømålene. EU’s indsats for at fremme et mere bæredygtigt forbrug og grønnere offentlige indkøb samt bekæmpe greenwashing skal prioriteres, mener et stort flertal af danske og nordiske politikere ifølge en ny undersøgelse.

EU flag

Det haster med at gennemføre den grønne omstilling af samfundet, ogvalget til Europa-Parlamentet i starten af juni spiller en vigtig rolle. De politikere, der bliver valgt, står nemlig over for nogle helt afgørende beslutninger i forhold til miljø- og klimaindsatser, hvor der bl.a. skal fastlægges nye mål for 2040.

Det skal være nemmere at træffe mere bæredygtige valg

En væsentlig faktor for at nå nuværende og fremtidige klimamål er omstillingen til mere bæredygtigt forbrug – og det skal ifølge størstedelen af de nordiske politikere og de danske spidskandidater prioriteres. Det viser en ny undersøgelse fra Nordisk Miljømærkning, der står bag Nordens officielle miljømærke, Svanemærket, og som er ansvarlig for det europæiske miljømærke, EU Ecolabel (EU-Blomsten).

8 ud af de 11 danske spidskandidater til EU-valget har svaret på undersøgelsen, og af dem svarer 75 %, at EU skal gøre mere for at understøtte et mere bæredygtigt forbrug, mens det er hele 90 % af politikerne i Norden, som har svaret på undersøgelsen.

I arbejdet mod et mere bæredygtigt forbrug er officielt anerkendte miljømærker vigtige redskaber til at gøre det nemmere at træffe mere miljøvenlige valg og samtidig sikre troværdighed.

Til kamp mod greenwashing

87 % af de nordiske politikere, der har svaret, mener, at uafhængige miljømærker som Svanemærket og EU Ecolabel spiller en vigtig rolle i kampen mod greenwashing. Blandt de danske spidskandidater er det 75 %.

”Det er utroligt vigtigt, at forbrugerne kan stole på den information, de får om det produkt, de køber. Det er desværre ikke alle mærker, man kan det med. Men vi har nogle stærke mærker – der er fx EU-Blomsten (EU Ecolabel), og det danske Svanemærke,” siger Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet, Socialdemokratiet.

EU arbejder allerede på at rydde op i de grønne anprisninger og skærpe kravene til, hvad man må kommunikere som grønt og bæredygtigt. Et vigtigt skridt i den rigtige retning, siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark:

”EU har taget et vigtigt skridt mod mere bæredygtigt forbrug med Empowering Consumers-direktivet. Det næste skridt til at bekæmpe greenwashing er Green Claims-direktivet. Det er positivt, at der fremover bliver ryddet op i de grønne anprisninger, og at der er lagt op til at sikre, at alle miljømærker lever op til en række ordentlighedskrav. Dermed får forbrugerne også større tillid til de grønne anprisninger.”

Offentlige indkøb skal gøres grønnere

Det offentlige forbrug er ofte blevet udråbt som en afgørende indkøbsmuskel, der kan være med til at drive den grønne omstilling. Også her er der blandt de danske og nordiske politikere bred enighed om, at indkøbene skal gøres grønnere.

Blandt de nordiske politikere, der har svaret på undersøgelsen, siger 79 %, at EU bør gøre mere for at fremme mere bæredygtige offentlige indkøb, mens det er 71 % af de danske kandidater. Derudover svarer 78 % af de nordiske politikere og 71 % af de danske kandidater, at det skal være lettere at stille krav om miljømærker i offentlige indkøb.

Tal fra undersøgelsen:

Danske spidskandidater om forbrug og greenwashing:

 • 75 % mener, at EU bør gøre mere for at omstille til mere bæredygtigt forbrug.
 • 75 % påtænker at arbejde med spørgsmål om mere bæredygtig produktion og den grønne dagsorden.
 • 75 % mener, at offentligt anerkendte miljømærker, som for eksempel Svanemærket, spiller en vigtig rolle i kampen mod greenwashing.
 • 71 % mener, at EU bør gøre mere for at fremme mere bæredygtige offentlige indkøb.
 • 71 % mener, at det skal være lettere at stille krav om miljømærker i offentlige indkøb.

Nordiske kandidater om forbrug og greenwashing:

 • 90 % mener, at EU bør gøre mere for at omstille til mere bæredygtigt forbrug.
 • 88 % påtænker at arbejde med spørgsmål om mere bæredygtig produktion og den grønne dagsorden.
 • 87 % mener, at offentligt anerkendte miljømærker, som for eksempel Svanemærket, spiller en vigtig rolle i kampen mod greenwashing.
 • 79 % mener, at EU bør gøre mere for at fremme mere bæredygtige offentlige indkøb.
 • 78 % mener, at det skal være lettere at stille krav om miljømærker i offentlige indkøb.


Om undersøgelsen:

Undersøgelsen, der er foretaget af Nordisk Miljømærkning, er sendt via e-mail til kandidater og til de respektive partikontorer i perioden 8. – 25. april 2024. Undersøgelsen er sendt til politikere i Sverige, Finland og Danmark. Resultaterne er baseret på i alt 240 besvarelser. I Danmark er undersøgelsen kun sendt til spidskandidaterne til EU-valget, hvoraf 8 ud af de 11 har svaret.

Fakta om Green Claims:

Formålet med Green Claims-direktivet er at forbyde greenwashing, og med direktivet er der lagt op til at rydde op i de grønne anprisninger og sikre, at alle miljømærker lever op til en række ordentlighedskrav.

Direktivforslaget om grønne anprisninger skal:

 • Gøre grønne anprisninger pålidelige og verificerede i hele EU.
 • Beskytte forbrugerne mod greenwashing.
 • Bidrage til at skabe en mere cirkulær og grøn EU-økonomi ved at give forbrugerne mulighed for at træffe informerede valg i købssituationen.
 • Beskytte virksomheder mod unfair konkurrence i forhold til produkters miljøpræstationer.

På grund af valget til EU-parlamentet forventes det, at Green Claims-direktivet tidligst bliver endeligt vedtaget i foråret 2025. Herefter skal det implementeres i den nationale lovgivning. Derfor vil det sandsynligvis først komme til at være gældende lov om nogle år.

Læs også: