Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

22.03.2023

Fælles brev om forbedret kemilovgivning med EU’s kemikaliestrategi fra danske interessenter i Kemikalieforum

Miljøminister Magnus Heunicke har netop på vegne af medlemmer af Kemikalieforum sendt et brev til EU-Kommissionen med en række opfordringer til udmøntningen af kemikaliestrategien i den kommende revision af den europæiske lovgivning. Samtidig har Kemikalieforum fået en ny formand, Martin Fabiansen, der også er direktør for Miljømærkning Danmark.

Kemikalie hældes fra en kolbe til en anden

I EU-Kommissionen arbejder man med udmøntningen af EU's kemikaliestrategi og blandt andet på at revidere EU’s kemikalielovgivning. I den forbindelse har medlemmer af Kemikalieforum udarbejdet et brev med en lang række konkrete opfordringer, der blandt andet handler om at få fjernet de mest skadelige kemikalier fra forbrugerprodukter og samtidig sikre stærkere krav til dataindsamling og bedre information til forbrugerne.

Kemikalieforum er nedsat af miljøministeren for næsten 10 år siden og omfatter erhvervsorganisationer, grønne organisationer, forbrugerorganisationer, faglige organisationer, myndigheder, forskere mv.

”Det er en kæmpe styrke, at vi kan samle så bred en vifte af de danske interessenter omkring ét fælles brev med nogle helt klare opfordringer til Kommissionen. Det er netop, når vi går sammen på denne måde, at vi virkelig kan være med til at flytte dagsordenen og sikre, at vi får de bedste rammer til at passe på vores miljø og menneskers sundhed”, fortæller Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Proaktivt indspil til EU’s arbejde

I brevet understreger medlemmer af Kemikalieforum, at vi som samfund har en interesse i, at visse kemiske stoffer bruges, fordi de har positive egenskaber for vores produkter og dagligdag, men at der samtidig er brug for at udfase og erstatte de mest skadelige kemikalier, så skadevirkninger på mennesker og miljø og i arbejdsmiljøet forebygges bedst muligt eller reduceres til et minimum.

”Jeg glæder mig til at stå i spidsen for Kemikalieforum de kommende år. Der er fortsat rigtig meget at gøre, og vi har i forummet mulighed for at sætte en mere bæredygtig retning sammen med nogle af de stærkeste og dygtigste interessenter. Samtidig ser vi en stor bevægelse i EU for mere EU-lovgivning, der også rammer ind i dette område, og det glæder mig, at vi kan spille positivt og proaktivt ind i dette arbejde”, siger Martin Fabiansen, og fortsætter:

”Som nyudnævnt formand for Kemikalieforum skylder jeg dog først og fremmest en stor tak til afgående formand, Lone Mikkelsen, fra Rådet for Grøn omstilling. Hun har ydet en stor indsats for forummet og for at få dette brev på plads”.