Spring til indhold
Svanemærket logo

Pressemeddelelse

15.02.2022

Skærpede krav til svanemærkede investeringsfonde

Svanemærket har lanceret nye kriterier for fonde og investeringsprodukter. Første generation af kriterierne blev lanceret i 2017, og den samlede værdi af svanemærkede investeringsprodukter udgør i dag 32 mia. EUR.

Familie på udflugt henover en mark i flot sollys og havet i horisonten

Svanemærket har netop lanceret nye, skærpede kriterier for fonde og investeringsprodukter.

Siden 2017, hvor Svanemærket gjorde entre på finansmarkedet, er antallet af svanemærkede investeringsfonde steget markant i hele Norden. Således er der nu 76 svanemærkede fonde og investeringsprodukter i Norden til en samlet værdi på 32 mia. EUR.

”Den stærke udvikling vidner om, at Svanemærket er nået ud til både finansbranchen og investorer. Svanemærket ønsker at påvirke virksomheder og brancher i en mere bæredygtig retning og bidrage til de globale mål for bæredygtig udvikling. Og med lanceringen af de nye kriterier fortsætter Svanemærket med at drive udviklingen”, siger Per Sandell, produktansvarlig for investeringsfonde i Nordisk Miljømærkning.
Graf der viser vækst i svanemærkede investeringsfonde 2017-2022

Kravene til svanemærkede produkter bliver løbende evalueret og strammet. Det sikrer, at Svanemærkets krav bliver stillet ud fra den nyeste viden og udviklingen i markedet.

Ved revisionen af kriterier til investeringsfonde og investeringsprodukter har der været fokus på at skærpe krav, som reducerer klimabelastningen og bevarer biodiversiteten. Og på at sikre, at fonden bruger EU’s taksonomi (den første delegerede retsakt) i sin investeringsproces:

  • Skærpede klimakrav: Virksomheder indenfor brancher, der udleder store mængder drivhusgasser, fx cement- og stålindustrien, skal overholde grænseværdier og vise, at de er blandt de bedste i deres branche.
  • Krav til biodiversitet: Hvis virksomheder får en dårlig vurdering i den bæredygtighedsanalyse, som laves for alle virksomheder i fonden, skal fonden: a) forsøge at få virksomheden til at reducere sin negative påvirkning og b) redegøre for situationen i sin bæredygtighedsrapport.
  • EU-taksonomien: Taksonomien skal være en del af bæredygtighedsanalysen og den model, som fonden bruger til at inkludere de bedre virksomheder. Fonde, der investerer i virksomheder, der opfylder taksonomien, præmieres med point.

Hvad kendetegner en svanemærket investeringsfond?

  • Fonden må ikke investere i visse brancher og virksomheder, der er særligt problematiske.
  • Fonden skal udføre en bæredygtighedsanalyse af alle beholdninger – og skal ud fra et bæredygtighedsperspektiv prioritere de bedre virksomheder. EU's taksonomi skal tages i betragtning i forbindelse med bæredygtighedsanalysen.
  • Fonden skal minimum hvert kvartal oplyse, hvilke aktier og obligationer der findes i fonden. Derudover skal fonden årligt udgive en rapport om sit bæredygtighedsarbejde.
  • Fonden opfordres til at tage aktivt ejerskab og arbejde med at påvirke de virksomheder, der er investeret i.


Det er muligt at certificere: aktiefonde, obligationsfonde, blandede fonde og investeringsprodukter, fx forsikrings- og pensionsprodukter eller fondsporteføljer.

Læs også