Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

14.09.2023

Stor opbakning til Københavns Kommunes stormøder

Københavns Kommune arbejder fortsat intenst med at skubbe markedet i en grønnere retning. Derfor har de i år gennemført fokuserede markedsdialoger inden for kontorartikler, indendørs- og udendørsmaling samt linoleumsgulve. Der har været stor opbakning til dialogerne, hvor man bl.a. kunne høre flere virksomheder fortælle om de fordele, de oplever med Svanemærket.

Størmøde Københavnskommune

Medio september afholdt Københavns Kommune to markedsdialoger med producenter, leverandører og indkøbere. Den første handlede om kontorartikler, mens den anden markedsdialog satte fokus på indendørs- og udendørsmaling samt linoleumsgulve. Begge markedsdialoger samlede mere end 40 deltagere.

Markedsdialogen om kontorartikler havde to formål: Dels at arbejde for, at der kommer flere kontorartikler på markedet med Svanemærket og/eller EU-Blomsten. Dels at drøfte, hvordan man kan løfte det faktiske indkøb af miljømærkede produkter i kommunerne, fx gennem tydelig markering i e-kataloger.

Lyreco Danmark er blandt leverandørerne til offentlig sektor, og på stormødet om kontorartikler fortalte Christina Vlasman, Compliance & Sustainability Specialist hos Lyreco, om nogle af de klare fordele ved Svanemærket:

”Der er et meget højt kendskab til Svanemærket. Det bliver samtidig betragtet som et troværdigt mærke, og det er den certificering, som flest kunder taler om. Selv om mange indkøbere ønsker miljømærkede produkter, så er prisen naturligvis også en vigtig parameter, men der er ingen tvivl om, at flere og flere af vores kunder stiller krav om, at produkterne skal være certificerede.”

Københavns Kommune sætter fremadrettet ekstra fokus på at gøre det enkelt og attraktivt for kommunens institutioner at vælge de miljømærkede kontorartikler på kommunens aftaler.

Dokumenterede miljøtiltag og styrket konkurrenceevne

Formålet med stormødet om maling og linoleumsgulve var at drøfte, hvad der forhindrer, og hvad der bedst fremmer flere miljømærkede linoleumsgulve og maling på Københavns Kommunes kommende indkøbsaftaler om håndværkerydelser og flere konkrete indkøb af miljømærkede produkter – samt hvordan Københavns Kommune og Miljømærkning Danmark bedst understøtter processen.

Blandt oplægsholderne var Tarkett, der har haft svanemærket linoleum siden 1996, og som i dag har certificeret hele sit sortiment af linoleumsgulve med Svanemærket:

”Vi ser flere fordele ved at have certificeret vores gulve med Svanemærket. For det første er det som tredjepartscertificering med til at understøtte og dokumentere vores miljøtiltag. For det andet er Svanemærket et kendt og stærkt brand i Norden, hvilket fx styrker vores markedsføring. Og for det tredje styrker det vores konkurrenceevne over for andre linoleumsproducenter,” lød det bl.a. fra Jørgen Baden, Technical Manager hos Tarkett.

POGI-kommuner har forpligtet sig indsatsen

For yderligere at styrke indsatsen og fremme miljømærker i det offentlige indkøb har Københavns Kommune bedt alle POGI-kommuner om at tilknytte sig indsatsen som en del af POGI-partnerskabet.

”Vi er rigtig glade for, at alle 22 POGI-kommuner har forpligtet sig til at afdække mulighederne – i markedsdialogen forud for deres næste konkurrenceudsættelse af håndværkerydelserne Maling og Gulvlægning – for at anvende Svanemærket, EU-Blomsten eller andet type-1 miljømærke som mindstekrav eller tildelingskriterie for ”Linoleumsgulve og øvrig gulvbelægning” og ”Udendørs- og indendørsmaling”, siger Ida Ginsborg, der er Teamleder for Bæredygtige Indkøb i Københavns Kommune.