Spring til indhold
Svanemærket logo

Pressemeddelelse

02.06.2022

Snart er Svanemærket en valgmulighed ved kassen i webbutikken

I takt med at vi handler mere og mere på nettet, vokser mængden af varer, der transporteres rundt. Samtidig vokser klimakrisen. Et af de store spørgsmål er derfor, hvordan transporten af varer kan ske mere energieffektivt, med betydelig reduceret klimabelastning og under ordentlige arbejdsforhold. Svanemærket kan være en del af svaret.

Svanemærket e-handelstransport

Det skal fremover være muligt at certificere et helt nyt serviceområde med Svanemærket: E-handelstransport. Nordisk Miljømærkning har netop sendt forslag til de nye krav i høring i hele Norden. Svanemærket bliver den første tredjepartscertificering i verden for nethandelstransport – et område, som er forbundet med høj risiko for greenwashing.

Med Svanemærkets forslag til krav til e-handelstransport kan transport- og logistikvirksomheder ansøge om at få certificeret deres service. Dermed får de et redskab til at begrænse belastningen af miljø og klima i den daglige drift – og kan samtidig tilbyde webbutikker et svanemærket fragtalternativ på det nordiske marked. I sidste ende får forbrugerne dermed et troværdigt pejlemærke til at vælge fragt ved kassen i webbutikken – et miljømærke, som 9 ud af 10 nordiske forbrugere kender, og som en uvildig tredjepart står bag.

"Svanemærket ser på hele livscyklus. I denne sammenhæng betyder det transporteffektivitet, en høj andel af elektriske køretøjer og brug af fornybare brændsler – og ikke bare krav om fossilfri levering. Der vil også være krav om, at man skal rapportere sin klimaindsats og dokumentere forbedringer over tid. Alt sammen tiltag, der skal være med til at skabe grundlag for øget miljømæssig bæredygtighed i transportnetværket", siger Thomas Christensen, nordisk produktansvarlig i Nordisk Miljømærkning.

Svanemærkets arbejde med krav til e-handelstransport er foregået i samarbejde med forskellige aktører i branchen. Projektet er en del af “A Sustainable Living" – et initiativ, der er finansieret af Nordisk Ministerråd, og som skal gøre det lettere for nordiske forbrugere at træffe mere bæredygtige valg i hverdagen.

Kort om forslaget til Svanemærket e-handelstransport

  • Reduceret klima- og miljøpåvirkning: Gradvis strengere krav om fornybare brændsler (palmeolie og PFAD er ikke tilladt). Rapportering af klimaindsats og forbedringer over tid. Køretøjer skal leve op til en række minimumskrav til EURO-norm. Ved nyindkøb skal lette køretøjer køre på enten el, biogas eller hydrogen – tilsvarende skal en vis andel af de tunge køretøjer.
  • Effektiv og koordineret transport: Krav til energieffektivitet. Leveringen kan tage lidt længere tid for at sikre koordination og ruteoptimering af transporten – og dermed undgå halvtomme køretøjer og unødig belastning af klima og miljø. Løbende samarbejde med webbutikken om at reducere mængden af emballage og/eller undgå transport af luft.
  • Social ansvarlighed: Krav til ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold samt forebyggende arbejde i forhold til trafiksikkerhed.

Svanemærket

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke og blandt verdens skrappeste miljøcertificeringer. Svanemærket evaluerer miljøpåvirkningen i alle relevante faser af produktets eller servicens livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering, og har særligt fokus på ansvarligt ressourceforbrug, påvirkning af klima, brug af skadelige kemikalier og bevarelse af biodiversitet.

Svanemærket er med til at fremme cirkulær økonomi, reducere klimabelastningen og er et stærkt redskab til at realisere FN’s 12. verdensmål om at sikre ansvarligt forbrug og produktion. 95 % af danskerne kender Svanemærket, og 67 % af danskerne ser efter Svanemærket, når de vælger varer.