Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

16.05.2023

Svanemærket strammer kravene til byggeri – klima og cirkularitet er i fokus

Svanemærket har netop skærpet kravene til nybyggeri. Der er især skruet op for ambitionerne i forhold til cirkulær økonomi, klima og biodiversitet. Samtidig kan kontorbyggeri nu også opnå Svanemærket.

Svanemærket bygning

Byggeriet står for omkring 40 % af det samlede energiforbrug og 40 % af materialeforbruget. Hertil kommer enorme mængder affald, der i Danmark udgør mere end 40 % af den samlede affaldsmængde. Det betyder akut behov for handling, men også et stort potentiale for at bidrage til den grønne omstilling.

Det potentiale vil Svanemærket gerne være med til at indfri. Derfor hæver det officielle, nordiske miljømærke nu ambitionsniveauet yderligere:

"Svanemærkede bygninger skal være blandt de miljø- og klimamæssigt bedste på markedet. Derfor bliver kravene løbende strammet, og i stramningen har klima, cirkulær økonomi og biodiversitet været centrale omdrejningspunkter. Med de nye krav får bygherrer og entreprenører et endnu stærkere værktøj til at bidrage til den grønne omstilling, og derfor forventer vi også, at den markante vækst, som vi har set de seneste år, vil fortsætte. Især fordi det nu også bliver muligt at certificere kontorbyggeri med Svanemærket, hvilket markedet længe har efterspurgt,” siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Nye tal fra Nordisk Miljømærkning viser en vækst på 17 % sidste år. Dermed er der nu godt 32.000 svanemærkede lejligheder, huse, skoler og daginstitutioner i Norden – og 45.000 nye på vej.

Flere nye klimakrav

I Svanemærkets skærpede krav til nybyggeri er der tilføjet et helt nyt afsnit om klima:

”Her er bl.a. krav om, at alle bygninger, der er omfattet af obligatoriske eller frivillige krav i Bygningsreglementet, skal have en klimaberegning, der overholder en strengere grænseværdi end lovgivningens krav. Der er også krav til materialer med høj klimabelastning såsom beton, stål og aluminium,” siger Stinus Kappel Andersen, seniorkonsulent og nordisk produktansvarlig i Miljømærkning Danmark.

Svanemærket stiller samtidig krav om, at bygningens energiforbrug skal være minimum 10 % bedre end lovkravet i det danske bygningsreglement og end nær nul energi-bygninger (NZEB).

Øget fokus på cirkulært byggeri

Svanemærket arbejder for lav miljøbelastning i hele bygningens livscyklus og for at sende ressourcer med størst mulig værdi videre i kredsløbet efter brug. Disse krav bliver der nu skruet yderligere op for:

”Kravene omfatter nye områder som designprincipperne for demontering og tilpasningsevne samt tilbagetagningssystemer for producenter. Der er fortsat også krav om, at der skal udarbejdes en materiale-logbog for at sikre sporbarhed på de byggematerialer og kemiske produkter, der indgår i byggeriet. Derudover er langt de fleste byggematerialer omfattet af strenge kemikaliekrav, bl.a. for at lette fremtidens genanvendelse. Endelig er der er krav til byggeaffald, der fremmer genbrug, genanvendelse og anden materialegenvinding, ” fortæller Stinus Kappel Andersen.

Som noget nyt stiller Svanemærket også krav om, at man skal foretage foranstaltninger for at bevare og forbedre biodiversiteten på byggegrunden. Også kravene til indeklima er blevet opdateret. Det betyder bl.a. obligatoriske krav til dagslys, termisk klima og fugtkontrol.

Svanemærkets nye krav er samordnet med de tekniske screeningskriterier for væsentlige bidrag i EU Taksonomien Annex 1 for opførelse af nye bygninger.

SVANEMÆRKET NYBYGGERI

Fremover kan både kontorbyggeri, institutionsbyggeri (skoler og daginstitutioner) og beboelsesejendomme opnå certificering med Svanemærket.

Svanemærket er et stærkt værktøj til at opføre bygninger, der er et bedre valg for miljø, klima og de mennesker, der skal bo eller opholde sig i bygningen.

Svanemærkets nye krav omfatter bl.a.:

  • Lavt energiforbrug (brugsfase), der er minimum 10 % bedre end NZEB (nær nul energi-bygninger).
  • En klimaberegning for alle bygninger, der er omfattet af obligatoriske eller frivillige krav i Bygningsreglementet. Klimaberegningen skal overholde en grænseværdi på 10,5 kg CO2 eq/m2, der er strengere end lovgivningens krav på 12 kg CO2 eq/m2.
  • Fugtkontrol, krav til dagslys og minimeret udsættelse for skadelige kemikalier.
  • Miljømæssige og sundhedsmæssige egenskaber ved kemikalier, der bliver brugt i både byggematerialer og kemiske byggeprodukter.
  • En materiale-logbog til at sikre sporbarhed på de materialer og kemiske produkter, der indgår i byggeriet.
  • Foranstaltninger for at bevare og forbedre biodiversiteten på byggegrunden.
  • Kontrol af byggeprocessen.

SVANEMÆRKET

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke, som gør det enkelt for forbrugere, virksomheder og det offentlige at bidrage til den grønne omstilling. Svanemærket er holistisk og ser på alle relevante miljøparametre i hele produktets livscyklus. På den måde fremmer Svanemærket cirkulær økonomi, effektiv brug af ressourcer og biodiversitet – og reducerer klimabelastningen og brugen af skadelige kemikalier. Svanemærket er en af verdens skrappeste miljøcertificeringer – og det mest kendte miljømærke i Norden.

Læs også