Spring til indhold
Svanemærket logo

Svanemærket er holistisk – men hvad betyder det?

Hvad betyder det, at Svanemærket er et holistisk mærke? Den korte forklaring er, at Svanemærket ser på alle relevante miljøproblemer på hele produktets rejse. Læs mere her, hvis du vil have en lidt længere forklaring.

Kvinde sidder på et bakkedrag med udsigt over flot landskab

Hvis man spørger forskellige mennesker, hvad de forstår ved ordet ”miljøproblemer”, vil man sandsynligvis også få mange forskellige svar. Nogle vil svare, at det er, når vi udleder skadelige kemikalier til naturen, mens andre vil svare, at det er, når vi fælder skov, som er vigtig for biodiversiteten. Og nogle vil svare, at det er, når vi udleder CO2. Og alle svarene er rigtige. For miljøproblemer kan være mange ting.

Svanemærket arbejder for at minimere den samlede påvirkning af miljøet. Det vil sige, at Svanemærket både arbejder for at spare på jordens begrænsede ressourcer, bevare biodiversiteten, begrænse klimabelastningen og reducere brugen af skadelige kemikalier.

Svanemærket ser på hele produktets rejse

Men hvor kan miljøproblemerne opstå, og hvordan kan man være med til at løse dem? For at finde svar på det, ser Svanemærket på hele produktets rejse. 

Tænk fx på det træ, der er i din bordplade. Måske var det engang en stor, smuk eg midt i skoven, som husede insekter og var kilde til mad for og ly for skovens dyr. Eller tænk på din shampoo: Den er i en emballage, som du skiller dig af med, når shampooen er brugt. Og den indeholder kemikalier, som både kan påvirke dig, når du bruger den, og naturen, når du skyller den ud i badet.

Inden du køber et produkt i en butik, har det altså været på en lang rejse – og rejsen fortsætter, når du bruger og er færdig med produktet. Undervejs bliver der sat aftryk på både miljø, klima og mennesker. Derfor ser Svanemærket på hele produktets rejse. Det er det, man også kalder produktets livscyklus – fra råvarer, produktion og brug, til genbrug, genanvendelse og affald.

Simpel illustration af de fire faser i et produkts livscyklus

Det store billede er vigtigt 

Vi står over for en række alvorlige og komplekse miljøkriser; en klimakrise, en biodiversitetskrise og en kemikaliekrise. Kriserne kan ikke løses hver for sig – de hænger sammen og kræver en holistisk tilgang – en tilgang, der gennemsyrer Svanemærkets måde at arbejde på.

Med den holistiske tilgang bliver det muligt at stille krav der, hvor der er størst mulighed for at minimere den samlede miljøbelastning. For mens nogle produkter belaster miljøet mest under produktionen, gør andre deti brugsfasen. Og mens der ved nogle produkter er et stort potentiale for at reducere klimabelastningen, er der for andre et stort potentiale for at mindske brugen af uønskede kemikalier.

Den holistiske tilgang gør Svanemærket til et af verdens skrappeste miljømærker. Det er kun produkter, som opfylder ambitiøse miljøkrav, der kan opnå Svanemærket – og produkterne skal endda løbende forbedres og kontrolleres, fordi Svanemærket løbende strammer kravene. Så selv om du måske har brugt det samme svanemærkede vaskemiddel i 15 år, så kan du være sikker på, at det i dag påvirker miljøet mindre end for 15 år siden.

Svanemærket er svært at få – men let at vælge

Svanemærkets tilgang og skrappe krav betyder, at det er vanskeligt at få et produkteller en service certificeret. Det gavner miljøet, men i høj grad også dig. Dels fordi mange kravene også har betydning for dig og din sundhed. Og dels fordi du dermed trygt kan bruge Svanemærket som pejlemærke.

Når du bruger Svanemærket som pejlemærke, behøver du ikke at sætte dig ind i, hvordan produkterne er blevet fremstillet, læse lange indholdsdeklarationer eller huske lange lister over kemikalier, du gerne vil undgå. Svanemærkets eksperter har nemlig haft produktet gennem en grundig kontrol, der sikrer, at produktet er blandt de miljømæssigt bedste inden for sin kategori.

Det er med andre ord svært at få Svanemærket. Men det er let at vælge.

Kampagnelogo for Svanemærket. Svært at få. Let at vælge.

Få mere viden ...