Spring til indhold
Svanemærket logo

Sådan fungerer Netværk for Miljømærket indkøb

Ønsker I at være en del af et ambitiøst netværk for store danske virksomheder, der har et mål om at øge udbuddet at miljømærkede produkter og servicer på det danske marked? Så læs med her.

Placeholder-foto-på-vej

Netværk for Miljømærket indkøb samler professionelle indkøbere, indkøbschefer, CSR-ansvarlige og miljøkonsulenter fra store, private virksomheder, som har ambitioner om i fællesskab at gøre en konkret og synlig forskel for miljø og samfund. Som medlem bliver man en del af netværkets styregruppe. Medlemskabet er gratis.

Hvis et styregruppemedlems hovedaktivitet er salg af produkter eller serviceydelser, der kan miljømærkes, skal en andel af disse være certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten.

Bliv en del af netværket

Hvis jeres virksomhed ønsker at blive medlem af netværket, skal I kunne leve op til en række krav.

Hvert styregruppemedlem forpligter sig til, at:

 • Offentliggøre en indkøbspolitik, som viser, at medlemmet går forrest mod et mere bæredygtigt forbrug og foretrækker produkter og serviceydelser, som er mærket med Svanemærket eller EU-Blomsten.
 • Indkøbe mindst 2 serviceydelser med Svanemærket og/eller EU-Blomsten. Fx rengøringsservice (evt. inkl. vinduespolering), kantiner eller tryksager.
 • Levere indhold til en case hvert 3.-4. år, hvor medlemsvirksomhedens efterspørgsel og konkrete indkøb har ført til nye licenser inden for Svanemærket og/eller EU-Blomsten. Det efterstræbes samtidig, at casen har fokus på at reducere forbruget.
 • Levere en opgørelse over indkøbet af miljømærkede produkter og serviceydelser, hvis styregruppen beslutter det.
 • Øge andelen af miljømærkede indkøb årligt.
 • Deltage i netværkets fælles markedsdialog for at fremme markedet for produkter og serviceydelser med Svanemærket og EU-Blomsten.
 • Bidrage aktivt på møder i styregruppen og i den videre udvikling af netværket.
 • Bidrage til netværkets synlighed fx ved at like opslag på LinkedIn.

Sådan fungerer Netværk for Miljømærket indkøb:

 • Netværket mødes 4-6 gange om året, og møderne afholdes på skift hos de enkelte medlemmer.
 • Møderne er en kombination af oplæg og diskussioner om forskellige temaer inden for indkøb og miljømærker. Temaerne kan handle om alt fra indkøbspolitikker til grønnere indkøb af fx møbler, kontorartikler og emballage.
 • Både på møderne og mellem møderne deler medlemmerne viden, erfaringer og idéer om miljø- og klimahensyn i indkøb.
 • Miljømærkning Danmark faciliterer netværket.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Rikke Dreyer

Chefkonsulent - Offentlige indkøb

+45 72 41 48 28

rd@ecolabel.dk