Spring til indhold
Svanemærket logo

Hvorfor stille krav om Svanemærket?

Svanemærket gør det enkelt at bidrage til den grønne omstilling. Se, hvilke fordele I opnår ved at bruge Svanemærket i udbud og indkøb.

Svanemærket er en af verdens skrappeste miljøcertificeringer – og kun produkter og ydelser, som opfylder ambitiøse miljøkrav, opnår certificeringen. Her kan du læse om nogle af de fordele, I opnår ved at prioritere Svanemærket i udbud og indkøb.

Fire fordele ved at bruge Svanemærket i jeres indkøb:

 1. Er et redskab til at indfri ambitioner og strategi for miljø og klima
  Svanemærket er et af de redskaber, der indgår i
  "Grønne indkøb for en grøn fremtid - Strategi for offentlige grønne indkøb”. Strategien sætter retning for, hvordan offentlige indkøb skal bidrage til den grønne omstilling. Det skal bl.a. ske ved at gøre miljømærket indkøb obligatorisk. På kort sigt for statslige indkøbere på udvalgte områder og fra 2030 på alle offentlige indkøb på de områder, hvor der findes mærkningsordninger. Det betyder, at I både kan bruge Svanemærket til at være på forkant med strategien – og til at indfri lokale grønne ambitioner. 

 2. Gør det lettere at stille miljøkrav og fastsætte grønne indkøbsmål
  I behøver ikke selv at udvikle miljøkrav til de produkter og ydelser, hvor der findes et svanemærket udvalg. Her er Svanemærket jeres sikkerhed for, at en vare lever op til skrappe miljøkrav. Derfor kan I blot henvise til, at produkterne eller ydelserne skal leve op til Svanemærkets krav.

  Det bliver samtidig lettere at fastsætte grønne indkøbsmål og følge op ved at måle på mængden af indkøbte svanemærkede produkter og ydelser.

 1. Gør det mere enkelt at følge op og kontrollere
  Den indkøbsansvarlige, der modtager produkterne, skal blot sikre, at Svanemærket er på produktet eller emballagen. Der er dermed ikke behov for at læse indholdsdeklarationerne for at sikre sig, at produkterne overholder de fastsatte miljøkrav.

 2. Styrker jeres kommunikation – og gør den troværdig og klar
  Når I vælger svanemærkede produkter og ydelser, bliver det lettere at vise omverdenen, at I tager hensyn til miljø og klima – og at skabe en troværdig og klar kommunikation omkring jeres indkøb. 95 % af danskerne kender nemlig Svanemærket, mens 67 % af danskerne ser efter Svanemærket, når de vælger varer.

  I mindsker samtidig risikoen for dårlige sager, idet svanemærkede produkter er certificeret af en uvildig tredjepart. Det vil sige, at Nordisk Miljømærkning har kontrolleret dokumentation for, at produkterne lever op til Svanemærkets krav.