Spring til indhold
Svanemærket logo

Klima

Svanemærket er et effektivt redskab til at reducere udledningen af drivhusgasser. Det skyldes, at Svanemærket har en holistisk tilgang og ser på flere miljøparametre, bl.a. klima.

Dramatisk himmel over mørkt hav

Klimaændringerne og den globale opvarmning skyldes bl.a. den måde, vi producerer og forbruger på. Derfor er det også her, at vi skal finde en del af løsningen.

Svanemærket er et af de redskaber, som virksomheder kan bruge til at reducere udledningen af drivhusgasser i hele værdikæden – uden at skabe andre miljøproblemer. På samme måde kan professionelle indkøbere bruge Svanemærket som pejlemærke til at vælge produkter og serviceydelser med lavere klimapåvirkning end konventionelle alternativer.

Svanemærket reducerer klimabelastningen

Svanemærket er et effektivt redskab til at reducere udledningen af drivhusgasser. Svanemærket vurderer hele produktets livscyklus ud fra en holistiske tilgang, hvor klima er et af de miljøparametre, der bliver set på.

Den helhedsorienterede tilgang er afgørende for at mindske det samlede aftryk på miljø og klima. Den sikrer også, at Svanemærket stiller krav, der mindsker produkters klimapåvirkning – uden at skabe andre miljøproblemer ved at gå på kompromis med biodiversitet, sundhed eller ansvarlig brug af jordens begrænsede ressourcer.

Når produkter er certificeret med Svanemærket, er deres klimabelastning på flere måder reduceret. Svanemærkets krav har fokus på:

  • Energi: Reduceret energiforbrug, energieffektivitet, omlægning fra fossil til mere bæredygtig, vedvarende energi og dermed reduceret udledning af drivhusgasser
  • Materialer: Overgang til mere bæredygtige materialer med mindre klimapåvirkning
  • Kvalitet: Øget produktlevetid gennem kvalitet og designkrav
  • Affald: Genbrug, genanvendelse og affaldsminimering.

Cirkulær økonomi og klima hænger sammen

Tiltag for at styrke den cirkulære økonomi vil også reducere udledningen af drivhusgasser. Ifølge en rapport fra Ellen MacArthur Foundation kommer næsten halvdelen af drivhusgasudledningerne nemlig fra forbrug og produktion.

Læs mere
Ung mand går op af stentrappe med udsigt til himmel og trækroner

Klimacases