Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

11.01.2023

Ny rapport: Svanemærket flytter markedet i en grønnere retning

En ny rapport beskriver, at Svanemærket ikke kun skubber enkelte produkter i en mere miljøvenlig retning – Svanemærket flytter også hele markeder i en grønnere retning. Rapporten understøttes af fire cases.

Skovsti i flot lys og morgendis

De fleste danskere ved godt, at svanemærkede produkter er blandt de miljømæssigt bedste. Men en ny rapport udført af ViegandMaageø viser, hvordan Svanemærket også kan være med til at flytte mere end bare et enkelt produkt – fx når det stiller krav, der kræver nye tiltag for at reducere energiforbruget eller udfase problematisk kemi.

Samtidig belyser rapportenSvanemærkets udvikling, og hvordan miljømærket fungerer side om side med lovgivning og obligatoriske mærker som energimærket eller CE-mærket.

”Vi ser i høj grad, at lovgivningen kan sikre et vist niveau af miljømæssig bæredygtighed for alle produkter på markedet, mens miljømærker som Svanemærket kan hjælpe forbrugere og indkøbere til at vælge blandt de allerbedste på markedet,” fortæller Martin Fabiansen, direktør for Miljømærkning Danmark, og fortsætter: 

”Det er jo det perfekte match på den måde, at Svanemærket kan fungere som en katalysator for grønnere løsninger, når virksomhederne oplever, at forbrugere og indkøbere vælger deres produkter aktivt til, samtidig med at lovgivningen kan sørge for, at også de dårligste produkter på markedet bliver flyttet i den rigtige retning.”

Derfor peger rapporten også på, at det er vigtigt, at lovgiverne husker dette samspil, når de indfører nye regler og krav, så ny lovgivning ikke bliver en hindring for udbredelsen af Svanemærket.

Analysen bliver understøttet af fire cases, der på hver sin måde illustrerer, hvordan Svanemærket har påvirket konkrete virksomheder og hele markeder:

Udfasning af PVC gav længere levetid

Batteriproducenten Energizer har egentlig hjemsted i USA, men ville gerne sælge til det nordiske marked og valgte derfor at gå efter en certificering af deres batterier med Svanemærket. Det krævede en proces, hvor de gennemgik deres miljøbelastning på mange parametre, og det har givet afsmittende effekt på andre af virksomhedens produkter. Bl.a. var det et krav, at Energizer skulle udfase PVC i batterier, og det betød fx, at Energizer udfasede det i alle produkter – og dermed fik deres lygter en forlænget levetid på 10 til 20 år.

”Det var hårdt at opnå Svanemærket, men det var det hele værd” siger Hanna Osterlund, Marketing Manager, Nordic, Energizer.

Svanemærket ses som en konkurrencefordel

Da Frøslev fik certificeret deres første produkt med Svanemærket, oplevede de med det samme en klar konkurrencefordel på grund af det høje kendskab til Svanemærket og fortsatte derfor rejsen med at få certificeret flere af deres produkter inden for produktgruppen holdbart træ.

Frøslev er ikke i tvivl om, at Svanemærket er med til at hæve barren i branchen og peger på, at forbrugerne både efterspørger træ, der er dyrket ansvarligt, men som også er uden skadelig kemi. Her har Svanemærket en særlig position ift. CE-mærket, som produkterne også er mærket med:

”Der er ingen forbrugere, der forholder sig til CE-mærket. Forbrugerne forstår ikke ydelseserklæringer, men de ved, at Svanemærket blandt andet er garanti for, at produktet lever op til skrappe kemikaliekrav”

Kunderne vægter miljøvinklen højt

Også i brændeovnsbranchen bruger man Svanemærket som supplement til det obligatoriske energimærke.

”Vi er ikke i tvivl om, at forbrugeren forstår forskellen mellem energimærket og Svanemærket. De efterspørger jo netop konkret produkter med Svanemærket, fordi de vægter miljøvinklen lige så højt som energieffektivitet”, siger Ellen Philipsen Dahl, marketingschef hos Morsø Jernstøberi.

Morsø Jernstøberi har valgt at arbejde med Svanemærket, fordi dialogen med deres kunder har vist, at Svanemærket er afgørende, når forbrugeren undersøger markedet for brændeovne. Svanemærkets krav er løbende blevet skærpet og i dag må en svanemærket brændeovn kun udlede halvdelen af den mængde partikler, som loven ellers tillader.

Bedre produkter til hele verden

Trykkeribranchen har i mange år arbejdet med miljøtiltag, og her har mange taget Svanemærket til sig.

”Vi oplever, at stort set alle vores medlemmer har miljø på dagsordenen. Og for mange er Svanemærket blevet et målrettet styringsværktøj, som er tilpasset branchen og gavner miljøet” fortæller Carsten Bøg, direktør for ESG & bæredygtig udvikling, GRAKOM.

Men effekten ses også internationalt, hvor globale producenter af lime, lakker og farver har tilpasset deres produktion for at leve op til Svanemærkets krav. Dermed leverer de også mindre miljøbelastende produkter til resten af verden, selv om kunderne uden for Norden ikke stiller de samme krav.