Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

15.02.2023

SMV'er kan nu søge om tilskud til fx Svanemærket for at mindske deres klimabelastning

Nu kan danske SMV’er søge om tilskud til klimamærker og CO2-opgørelser i en ny tilskudsordning, hvor Svanemærket er blandt de få mærker, der anerkendes som klimamærke.

kyststrækning og klipper

CO2Puljen er en ny tilskudsordning, der skal motivere flere små og mellemstore virksomheder til at mindske deres klimabelastning. Et af de redskaber, som SMV’er kan søge om tilskud til, er Svanemærket.

Som en del af finansloven 2022 blev der etableret en kompensationspulje på 4,8 millioner kroner. Puljen skal give virksomheder en økonomisk håndsrækning til fx at få en klimamærkning eller opnå certificering med et officielt anerkendt miljømærke, såsom Svanemærket.

Ifølge bekendtgørelsen bag tilskudsordningen kan Svanemærket – og andre Type I-miljømærker – nemlig underbygge troværdigheden i virksomheders dokumentation af klimaaftryk.

”Svanemærket er et effektivt redskab til at reducere klimabelastningen. Det er nemlig et helhedsorienteret mærke, der inddrager alle relevante miljøbelastninger – også klima – i hele produktets livscyklus. Derfor glæder det mig, at Svanemærket nu også anerkendes som klimamærke i bekendtgørelsen, så flere kan få gavn af mærket til at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug,” siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark og fortsætter:

”Svanemærket hjælper bl.a. virksomheder med at reducere energiforbruget, øge energieffektiviteten, overgå til materialer med mindre klimabelastning og fremstille produkter med øget levetid. Alt sammen tiltag, der reducerer klimabelastningen.”

Analyser viser mindre klimaaftryk med Svanemærket

Flere analyser peger på Svanemærket som et stærkt redskab til at mindske klimaaftrykket. Viegand Maagøe har fx foretaget en analyse, der viser, at der er minimum 27 % CO2 at spare ved at vælge en svanemærket tekstilservice til vask af arbejdstøj som fx uniformer. Det svarer til, at der spares 175 g CO2 pr. kg vasketøj.

Tilsvarende analyse viser, at et svanemærket hæve-sænke-skrivebord har en reduceret CO2-udledning på ca. 20 % sammenlignet med et gennemsnitligt ikke-svanemærket bord. Beregningerne er foretaget af Implement Consulting Group på baggrund af Svanemærkets kriterier for møbler, generation 5.

Kom godt i gang

Virksomheder fra hele landet kan søge om tilskud fra den 27. februar til den 26. marts 2023. Der vil være en ansøgningsrunde igen i efteråret 2023 samt en runde i 2024 og 2025. Erhvervshus Nordjylland står for at behandle ansøgningerne og vurderer, om de enkelte projekter lever op til kriterierne. Læs mere om CO2Puljen, og hvordan I søger om tilskud her.