Spring til indhold
Svanemærket logo

Sådan udarbejder I en grøn indkøbspolitik

Indkøbspolitikken kan indeholde de generelle principper for virksomhedens indkøb. Her kan I bl.a. fortælle om jeres prioritering af miljøhensyn og de initiativer, I sætter i gang.

Danmark sætter et meget stort miljø- og klimaaftryk gennem alt det, vi forbruger. Det gælder ikke mindst virksomheders forbrug af produkter og serviceydelser, og derfor er det afgørende, at private virksomheder og organisationer arbejder på at mindske deres aftryk og bidrage til FN’s klimamål. Indkøbspolitikken er helt central for private virksomheders indsats for den grønne omstilling.

En grøn indkøbspolitik sætter retning

En indkøbspolitik sætter den overordnede retning for jeres arbejde med indkøb. Indkøbspolitikken er et signal fra organisationens ledelse om prioriteringerne i indkøb, og den kommunikerer både internt og eksternt om, hvad der er i fokus, når der bliver indkøbt produkter og serviceydelser. Det er heri, I kan sætte retningen for, hvordan I vil prioritere indkøb for at reducere miljø- og klimabelastningen, fremme den cirkulære økonomi og bidrage til FN’s verdensmål.

Indkøbspolitikken skal både påvirke indkøbere, medarbejdere og leverandører i det daglige – derfor skal den også være synlig.

En grøn indkøbspolitik er et signal til:

  • Indkøbere om, hvordan de skal vægte miljø, når de vælger varer og serviceydelser.
  • Medarbejderne om, at virksomheden tager miljøhensyn.
  • Leverandørerne om, at virksomheden stiller miljøkrav.
  • Forbrugerne om, at virksomheden tager miljøhensyn i sine indkøb.

Strategisk tilgang til indkøb og verdensmålene

Det kan være udfordrende at omsætte de overordnede mål for bæredygtighed til konkrete indkøbsprocesser. Den Ansvarlige Indkøber har lavet en guide til private virksomheder og offentlige organisationer, der ønsker at arbejde strategisk med at integrere verdensmålene i deres indkøb.

Se guide og gode råd til, hvordan I kan bidrage til de 17 verdensmål igennem indkøbsarbejdet.

verdensmål logo

Hent inspiration fra andre

Få gode råd til, hvordan I kan formulere jeres indkøbspolitik – og hent inspiration fra ATP, Roskilde Festival og Dansk Retursystem, der har udarbejdet retningslinjer og principper for deres arbejde med klima og miljø.

Hvorfor stille krav om Svanemærket?

Se, hvilke fordele I opnår ved at bruge Svanemærket i udbud og indkøb.

Læs mere