Spring til indhold
Svanemærket logo

Hvorfor stille krav om Svanemærket i jeres indkøb?

Svanemærket gør det enkelt at bidrage til den grønne omstilling. Se, hvilke fordele I opnår ved at bruge Svanemærket i jeres indkøb.

Svanemærket er en af verdens skrappeste miljøcertificeringer – og kun produkter og ydelser, som opfylder ambitiøse miljøkrav, opnår certificeringen. Her kan du læse om nogle af de fordele, I opnår ved at prioritere Svanemærket i jeres indkøb.

Fire fordele ved at bruge Svanemærket i jeres indkøb

Som privat virksomhed kan der være flere fordele ved at stille krav til, at jeres indkøb skal være svanemærkede:

 1. Giver mulighed for at bidrage til den grønne omstilling
  Virksomheders indkøb til den daglige drift, såsom møbler, rengøringsservice og frokostordninger, udgør tilsammen en væsentlig klima- og miljøpåvirkning. Ved at indkøbe svanemærkede produkter og serviceydelser kan I reducere den klima- og miljømæssige påvirkning fra jeres indkøb. Samtidig sender I et klart signal til producenterne om at udvikle produkter, der lever op til Svanemærkets høje miljøkrav. På den måde kan I skubbe på og være med til at øge efterspørgslen på mere miljøvenlige varer.

  Kravene til Svanemærket evalueres og strammes løbende for at sikre, at Svanemærket repræsenterer overlæggeren på området og sætter standarder, der er højere end den almindelige lovgivning.

 2. Gør det lettere at stille miljøkrav og fastsætte grønne indkøbsmål
  I behøver ikke selv at udvikle miljøkrav til de produkter og ydelser, hvor der findes et svanemærket udvalg. Her er Svanemærket jeres sikkerhed for, at en vare lever op til skrappe miljøkrav. Derfor kan I blot henvise til, at produkterne eller ydelserne skal leve op til Svanemærkets krav.

  Det bliver samtidig lettere at fastsætte grønne indkøbsmål og følge op ved at måle på mængden af indkøbte svanemærkede produkter og ydelser.

 1. Gør det mere enkelt at følge op og kontrollere
  Den indkøbsansvarlige, der modtager produkterne, skal blot sikre, at Svanemærket er på produktet eller emballagen. Der er dermed ikke behov for at læse indholdsdeklarationerne for at sikre sig, at produkterne overholder de fastsatte miljøkrav.

 2. Styrker jeres kommunikation - og gør den troværdig og klar
  Når I vælger svanemærkede produkter og ydelser, bliver det lettere at vise omverdenen, at I tager hensyn til miljø og klima – og at skabe en troværdig og klar kommunikation omkring jeres indkøb. 93 % af danskerne kender nemlig Svanemærket, mens 66 % af danskerne ser efter Svanemærket, når de vælger varer.

  I mindsker samtidig risikoen for dårlige sager, idet svanemærkede produkter er certificeret af en uvildig tredjepart. Det vil sige, at Nordisk Miljømærkning har kontrolleret dokumentation for, at produkterne lever op til Svanemærkets krav.