Spring til indhold
Svanemærket logo

Sådan udarbejder I en indkøbspolitik

En indkøbspolitik er en formulering af det generelle princip for organisationens indkøb. Her kan I bl.a. fortælle om jeres prioritering af miljøhensyn.

Danmark sætter et meget stort miljø- og klimaaftryk gennem alt det, vi forbruger. Det gælder også det offentlige forbrug af produkter og serviceydelser, som årligt beløber sig til ca. 380 mia. kr. Du kan se en kortlægning af klimaaftrykket fra det offentlige forbrug her.

Derfor er indkøbspolitikken helt central i offentlige organisationers indsats for den grønne omstilling.

En grøn indkøbspolitik sætter retning

En indkøbspolitik sætter den overordnede retning for fx kommunens eller regionens arbejde med indkøb. Indkøbspolitikken er et signal fra organisationens ledelse om prioriteringerne i indkøb, og den kommunikerer både internt og eksternt om, hvad der er i fokus, når der bliver indkøbt produkter og serviceydelser. Det er heri, organisationen kan sætte retningen for, hvordan den vil prioritere indkøb for at reducere miljø- og klimabelastningen, fremme den cirkulære økonomi og bidrage til FN’s verdensmål.

Indkøbspolitikken skal både påvirke indkøbere, medarbejdere og leverandører i det daglige – derfor skal den også være synlig.

En grøn indkøbspolitik er et signal til:

  • Indkøbere og udbudskonsulenter om, hvordan de skal vægte miljø, når de vælger varer og serviceydelser.
  • Medarbejderne om, at organisationen tager miljøhensyn.
  • Leverandørerne om, at organisationen stiller miljøkrav.
  • Borgerne om, at organisationen tager miljøhensyn i sine indkøb.

Hent inspiration fra Københavns Kommune

Københavns Kommune har fem fokusområder i deres indkøbspolitik 2023-2026. Et af fokusområderne er ”Miljømæssig bæredygtighed”, som sender et tydeligt signal om, at kommunen vil indkøbe mere miljømæssigt bæredygtigt og aktivt påvirke markedet via efterspørgslen på mere miljøvenlige produkter.

Det skal bl.a. ske ved at efterspørge og fremme udbuddet af produkter, der er certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten.

Hvorfor stille krav om Svanemærket?

Se, hvilke fordele I opnår ved at bruge Svanemærket i udbud og indkøb. 

Læs mere