Spring til indhold
Svanemærket logo

Et holistisk mærke

Tidens komplekse problemstillinger kræver et holistisk fokus. Det fokus har Svanemærket.

Placeholder-foto-på-vej

Vi står over for en række alvorlige og komplekse miljøkriser; en klimakrise, en biodiversitetskrise og en kemikaliekrise. Kriserne kan ikke løses hver for sig – de hænger sammen og kræver et holistisk fokus. Det fokus har Svanemærket.

Svanemærket er en af verdens skrappeste og mest ambitiøse miljøcertificeringer.

Holistisk mærke

Svanemærket er et holistisk mærke. Det betyder, at det ser på alle relevante miljøparametre i hele produktets livscyklus; fra råvarer, produktion og brug til genbrug, recirkulering og affald.

På den måde fremmer Svanemærket cirkulær økonomi, effektiv brug af ressourcer og biodiversitet – og reducerer klimabelastningen og brugen af skadelige kemikalier.

Netop dét adskiller Svanemærket fra de fleste andre mærker og gør Svanemærket til et stærkt redskab at arbejde med.

Størst mulig forskel for miljøet

Den holistiske tilgang sikrer, at kravene bliver stillet der, hvor de gør den største forskel for miljøet. Tilgangen sikrer også, at man undgår et ensidigt fokus på én fase i livscyklus (fx råvarer) eller et ensidigt fokus på ét miljøproblem (fx klima), hvilket i værste fald kan forværre et andet miljøproblem.

Svanemærket hjælper på den måde med at tage stilling til mange svære dilemmaer, som både virksomheder, forbrugere og indkøbere kan have vanskeligt ved at veje op mod hinanden.

Simpel illustration af de fire faser i et produkts livscyklus

Produktspecifikke krav 

Svanemærket stiller produktspecifikke krav – det vil altså sige et sæt krav til møbler og et andet sæt krav til plejeprodukter. Det er nødvendigt for at håndtere de miljømæssigt vigtigste områder for de forskellige produktgrupper.

For mens nogle produkter belaster miljøet mest i produktionsfasen, gør andre det, når man anvender produkterne. Og mens der ved nogle produktgrupper er et stort potentiale for at reducere klimabelastningen, er der for andre et stort potentiale for at mindske brugen af uønskede kemikalier.

Svanemærket er en guide til, hvor og hvordan det er vigtigst at sætte ind for at minimere den samlede miljøbelastning.

Type I-miljømærke

En certificering med Svanemærket kan bruges som dokumentation over for virksomheder eller offentlige indkøbere, der efterspørger Type I-miljømærker. 

Kendetegn ved Type I-miljømærker:

  • Følger ISO-standard 14024 for miljømærker
  • Stiller krav, der bygger på en livscyklusvurdering
  • Har fokus på alle relevante miljøparametre
  • Er en uafhængig tredjepartscertificering
  • Stiller absolutte og produktspecifikke krav
  • Udvikler krav i en åben proces, hvor interessenter har mulighed for få indflydelse
  • Skærper regelmæssigt kravene, og virksomheder skal derfor løbende forbedre sig.