Spring til indhold
Svanemærket logo

Kriterieudvikling

Svanemærkets krav udvikles i en åben proces, hvor alle har mulighed for at få indflydelse. Processen sikrer relevante, ambitiøse og realistiske krav.

Svanemærkets krav til en specifik produktgruppe eller serviceydelse evalueres og strammes løbende for at afspejle den nyeste viden og udviklingen i markedet. Det sikrer, at svanemærkede produkter og servicer er blandt de miljømæssigt bedste på markedet.

Hvordan udvikles kravene?

Kravene til de enkelte produktgrupper bliver udarbejdet i en åben proces i samråd med eksperter fra erhvervslivet, miljøorganisationer og myndigheder. Forslag til nye krav sendes i en offentlig høring, hvor interesserede parter har mulighed for at indsende kommentarer.

Nordisk Miljømærkning tager stilling til kommentarerne fra høringen og bruger dem til at ændre i forslaget. Formålet er at sikre krav, der er relevante, ambitiøse og realistiske.

Hvis du ønsker at modtage høringsforslag inden for udvalgte områder, kan du tilmelde dig høringslisten ved at sende en e-mail til produktspecialisten inden for det pågældende område. Du finder kontaktinformation på siden med krav for det specifikke produktområde.

Hvordan udvikler Svanemærket krav til nye områder? 

Der bliver hvert år udvalgt 2-3 områder til forstudier, som fører til en anbefaling af, om der bør udvikles krav på området.

Nye produktområder vurderes ud fra en såkaldt RPS-model (relevans, potentiale og styrbarhed). Du kan læse mere om RPS-modellen her:

Hvis du har en idé til et nyt område, som du gerne vil have, at Svanemærket udvikler krav til, er du velkommen til at kontakte Miljømærkning Danmark.

Hvem vedtager Svanemærkets krav?

Det er Nordisk Miljømærkenævn (NMN), der vedtager Svanemærkets krav.
NMN består af formanden/-kvinden fra de nationale miljømærkenævn i hhv. Island, Norge Sverige, Finland og Danmark. Det er også NMN, der beslutter, hvilke nye produktområder, der skal udvikles krav indenfor.