Spring til indhold
Svanemærket logo

Kontrolarbejde

Svanemærket er en uafhængig tredjepartscertificering med en omfattende kontrolindsats.

For at opnå en certificering med Svanemærket skal produkter og serviceydelser gennem en grundig certificeringsproces. Det er med til at sikre, at Svanemærket er et troværdigt pejlemærke for såvel professionelle indkøbere som forbrugere.

Kontrolindsatsen består af:

Certificeringskontrol: Kontrol inden en virksomhed opnår certificering

Når en virksomhed søger om at få et produkt eller en serviceydelse certificeret med Svanemærket, gennemgår Miljømærkning Danmark al den dokumentation, der er indsendt sammen med ansøgningen. Det vil sige dokumentation for, at alle Svanemærkets krav til den aktuelle produktgruppe er opfyldt. 

Kontrolbesøg på produktionssteder er også en del af certificeringskontrollen – uanset hvor i verden produktionen finder sted. Formålet er at sikre, at produkter, produktionsforhold og arbejdsprocesser stemmer overens med det, der er beskrevet i den indsendte dokumentation. Det kontrolleres også, om virksomheden har implementeret et kvalitetsstyringssystem, der sikrer, at virksomheden i den daglige drift kan overholde Svanemærkets krav. 

Efterkontrol: Løbende stikprøvekontrol

Miljømærkning Danmark foretager hvert år stikprøvekontrol blandt de virksomheder, der har svanemærkede produkter eller serviceydelser. Stikprøvekontrollen bliver derfor kaldt for efterkontrol.

Stikprøverne bliver grundigt udvalgt for at sikre, at alle virksomheder bliver kontrolleret mindst én gang inden for den periode, deres certificering gælder.

Miljømærkning Danmark kan foretage flere former for efterkontrol hos en virksomhed:

  • Fornyet kontrolbesøg
  • Gennemgang af produktionsspecifikationer
  • Gennemgang af opgørelser – fx for ressourceforbrug.
  • Ny gennemgang af rutiner for produktion og kvalitetssikring.
  • Test af svanemærkede produkter – fx for indhold af forbudte stoffer. 

Markedsovervågning for uretmæssig brug af Svanemærket i markedsføring 

Miljømærkning Danmark overvåger, hvordan Svanemærket bliver brugt på hjemmesider, i reklamematerialer og i andre marketingmaterialer. Fokus er her at undgå uretmæssig brug af Svanemærket fra fx virksomheder, der forsøger at markedsføre sig med Svanemærket – uden at have en certificering. 

Specifik kontrol: Opfølgning på henvendelser fra offentligheden 

Miljømærkning Danmark får af og til henvendelser fra virksomheder eller privatpersoner, som har mistanke om misbrug af Svanemærket. Vi tager den slags henvendelser meget alvorligt og følger altid op på hver enkelt henvendelse.