Jump to content

Svanemærket – en guide til mere cirkulært byggeri

Byggebranchen skal tænke produktion og materialer på en ny måde for at bidrage til en mere cirkulær økonomi.

Cirkulær brug af træ i svanemærket byggeri

I Europa står byggeri for 40 % af det samlede energiforbrug, 40 % af materialeforbruget og 20-35 % af de væsentligste skader på miljøet. Hertil kommer den enorme affaldsmængde fra byggeriet. Fx stammer over 40 % af den samlede affaldsmængde i Danmark fra byggebranchen (Kilde: Miljøministeriet)

Byggebranchen er derfor nødt til at tænke produktion og materialer på en ny måde – og sikre, at vores byggerier passer ind i en cirkulær økonomi. Her er det vigtigt at se på hele byggeriets livscyklus og anlægge en holistisk tilgang. Det er netop en af styrkerne ved Svanemærket, som stiller skrappe krav til både materialer, kemi, byggeproces, brugsfase samt recirkulerings- og affaldsfase – og som samtidig har fokus på, hvordan tiltag i én fase har positiv effekt flere steder i livscyklus.

Krav fremmer den cirkulære økonomi

Svanemærket stiller fx skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer og kemiske produkter. Det vil sige krav til alt fra maling og fugemasser til isolering, dampspærre og gulve. Svanemærket stiller ligeledes krav om bygningspas. Altså krav, der er med til at fremme den cirkulære økonomi.

“Kravene til kemikalier reducerer miljøbelastningen under produktion – og de mindsker den eksponering af kemikalier, som man bliver udsat for, når man bruger bygningen. Men de understøtter også muligheden for, at materialerne senere kan recirkuleres.”

Sådan lyder det fra Stinus Kappel Andersen, seniorkonsulent i Miljømærkning Danmark, der fortsætter:

"Det samme gør bygningspasset, fordi det sikrer overblik over, hvilke materialer og kemiske produkter der indgår i byggeriet, og hvor de er placeret. Sådanne tiltag skaber mulighed for at spare på jordens ressourcer, fordi materialerne vil kunne genanvendes – og samtidig bliver affaldsmængderne mindre."

Fakta om svanemærket byggeri i Norden

  • Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke og en af verdens skrappeste miljøcertificeringer.
  • Svanemærket ser på alle relevante miljøparametre i hele byggeriets livscyklus.
  • 93 % af danskerne kender Svanemærket, og 63 % af danskerne ser efter Svanemærket, når de vælger varer.
  • Næsten 66.000 svanemærkede lejligheder, huse, skoler og institutioner er opført eller under konstruktion i Norden.

Kontrol skal højne kvaliteten

Når et byggeri har en god kvalitet, bliver levetiden forlænget. Både fordi bygningen holder bedre, og fordi den er mere attraktiv at bevare. Derfor er kvalitet både en vigtig parameter i den cirkulære økonomi – og i svanemærket byggeri.

I et svanemærket byggeri kontrolleres såvel byggeproces som det færdige byggeri af en uvildig tredjepart for at sikre, at proces, materialer og byggeri lever op til skrappe miljø og kvalitetskrav. Derudover kontrollerer en uvildig byggesagkyndig den generelle kvalitet af byggearbejdet ved at gennemgå færdige byggerier. Kontrollen skal sikre en høj kvalitet og minimere risikoen for klassiske byggefejl, eksempelvis fugtproblemer. Dermed opnås en sund bygning, en solid investering for ejeren og en bygning med lang levetid.

Hvad kendetegner en svanemærket bygning?

  • Lavt energiforbrug
  • Godt indeklima
  • Skrappe kemikaliekrav
  • Strenge krav til certificeret træ
  • Høj byggeteknisk kvalitet via kontrol af en uvildig tedjepart
  • God mulighed for genbrug og genanvendelse af bygningsdele

Bånd med relaterede artikler/pages - skal ikke være begrænset til cases