Spring til indhold
Svanemærket logo

Byggeri

Her kan du se, hvilke fordele I opnår ved at certificere jeres byggeri med Svanemærket – og hvordan I får certificeret netop jeres byggeri.

Cirkulær bygning med træfacade og store vinduespartier

En svanemærket bygning er et bedre valg for miljø, klima og beboere. Det er samtidig en fremtidsorienteret investering for ejeren.

Derfor er Svanemærket et oplagt redskab at arbejde med, hvis I ønsker at opføre mere bæredygtige byggerier.

Svanemærket har en holistisk tilgang og ser på hele byggeriets livscyklus. Det betyder, at der både er krav til materialer, til selve byggeprocessen, til brugsfasen – og til håndtering af affald og recirkulering af byggematerialer.

Der er samtidig fokus på, hvordan tiltag i én fase har positiv effekt flere steder i livscyklus. Derfor er Svanemærket også et godt redskab til at fremme cirkulært byggeri.

Svanemærket evaluerer og strammer løbende kravene. I maj 2023 lancerede Svanemærket nye krav til byggeri – her er især strammet på kravene til klima og cirkulær økonomi. Læs mere i denne pressemeddelelse.

Hvad kendetegner svanemærkede byggerier?

  • Lavt energiforbrug inkl. præmiering for brug af vedvarende energi.
  • Godt indeklima vha. krav til bl.a. ventilation, fugtsikring og afgasning af skadelig kemi.
  • Opfylder skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter.
  • Lever op til strenge krav til certificeret træ.
  • Høj byggeteknisk kvalitet via kontrol af både byggeproces og det færdige byggeri af en uvildig tredjepart
  • God mulighed for genbrug og genanvendelse af bygningsdele, da bygningspas sikrer overblik over, hvilke materialer og kemiske produkter der indgår i byggeriet, og hvor de er placeret.

Hvilke byggerier kan opnå Svanemærket?

Det er muligt at certificere følgende bygningstyper med Svanemærket:

  • Etagebyggeri
  • Huse, fx parcelhuse, rækkehuse og sommerhuse.
  • Skoler, daginstitutioner
  • Kontorbyggeri

Uddannelse i svanemærket byggeri

Arbejder du professionelt med certificeret byggeri? Vil du gerne være helt i front med Svanemærkets nye krav til nybyggeri? Så har du nu mulighed for at tilmelde dig kurser i svanemærket byggeri.

Læs mere
Bygning set oppefra med haver og terrasser på taget

Svanemærket renovering

Cirka 65 % af danske bygninger skønnes at stå over for en renovering af en eller flere bygningsdele frem mod 2050 – det viser tal fra Dansk Byggeri's Energianalyse 2019. Der er derfor et stort potentiale på miljø- og klimaområdet ved at arbejde med svanemærket renovering.

Certificeringen fører både til lav energianvendelse og godt indeklima. Svanemærket sikrer samtidig, at affald fra renoveringen bliver håndteret korrekt, og at nye byggeprodukter lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav.

Læs også