Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

10.04.2024

Ny byggevareforordning vedtaget - Svanemærket kan fortsat benyttes

Den endelige revision af byggevareforordningen er netop vedtaget, og her understreges det, at det fortsat er muligt at bruge officielt anerkendte miljømærker som fx Svanemærket og EU Ecolabel på byggevarer.

Træ og lister i et byggemarked

Med Europa-Parlamentets vedtagelse af byggevareforordningen er det slået fast, at Svanemærket og andre Type I-miljømærker fortsat kan anvendes på byggevarer og i markedsføringen af disse, ligesom offentlige indkøbere kan stille krav om fx svanemærkede byggematerialer. Dermed er det oprindelige forslag fra EU-Kommissionen, hvor der blev lagt op til, at man kun kunne anvende CE-mærket - og således ikke miljømærker som fx Svanemærket og EU’s eget miljømærke EU Ecolabel - lagt i graven.

”Heldigvis blev flere danske medlemmer af Europa-Parlamentet opmærksomme på problemet og har været med til at sikre, at forslaget blev ændret. Det er vi naturligvis rigtig glade for. Det er nemlig helt afgørende for den grønne omstilling, at det er muligt og enkelt at vælge mere miljøvenlige produkter. Og vi oplever, at både byggegrossister, forhandlere, bygherrer og forbrugere efterspørger svanemærkede byggematerialer,” siger Martin Fabiansen, direktør for Miljømærkning Danmark.

Afgørende for den grønne omstilling

Byggeri spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, og alene byggematerialerne påvirker miljø og klima ganske betydeligt. Det er derfor godt nyt, at Svanemærket og EU Ecolabel fortsat kan bruges til at stille skrappe miljø- og sundhedskrav til bl.a. byggevarernes indhold af kemiske stoffer, råvarer og energiforbrug.

Dermed kan producenter af byggematerialer fortsat opnå den konkurrencefordel, det giver at blive certificeret med fx Svanemærket, og dermed også det stærke incitament for at gå forrest i markedet og udvikle deres byggematerialer i en endnu grønnere retning.

”Det betyder også meget for byggegrossisterne, at de fortsat har muligheder for at fremhæve byggematerialer, der er mere klima- og miljøvenlige. Svanemærket er i praksis det mest benyttede mærke på byggematerialer, der sælges i Danmark. Det er meget glædeligt, at det er lykkedes at bevare Svanemærket og andre lignende mærkningsordninger for byggematerialer,” siger chefkonsulent Henrik Teglgaard Lund fra Dansk Erhverv.

Miljømærkerne gør det enkelt at vælge mere miljøvenlige produkter

Der er i dag over 11.000 byggevarer på det nordiske marked, der bærer enten Svanemærket eller EU Ecolabel. Svanemærket og EU Ecolabel er gode muligheder for at fremhæve produkter, der udmærker sig inden for forskellige miljøaspekter og samtidig holde sig inden for lovlig grøn markedsføring.

Svanemærket og EU Ecolabel ser på alle relevante miljøparametre i hele produktets livscyklus og gør det som troværdige og trygge pejlemærker enkelt at vælge mere miljøvenlige produkter.

Svanemærket og andre Type I-miljømærker er således uvildige tredjepartscertificeringer, der bruges til at fremhæve mere miljøvenlige produkter på markedet, mens CE-mærket viser, at produktet ifølge producenten lever op til direktivers og standarders krav.

Læs mere: