Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

29.02.2024

Renovering med bæredygtighed for øje

Renovering af eksisterende bygninger er ofte en mere ressource- og CO2-besparende løsning end at rive ned og bygge nyt. Hvis man vælger en svanemærket renovering, tager man ekstra hensyn til miljø og klima.

bygning med stilads

I takt med det øgede fokus på mere cirkularitet og bæredygtighed i byggeriet kan det forventes, at flere og flere får øjnene op for fordelene ved at renovere fremfor at rive ned og bygge nyt.

Renovering reducerer nemlig behovet for at udvinde nye materialer og mindsker dermed den samlede miljøpåvirkning sammenlignet med nybyggeri. Vil man sikre sig en mere bæredygtig renovering, der både fører til lavere energianvendelse og godt indeklima, kan man vælge en svanemærket renovering.

”Både økonomisk og klimamæssigt kan det være fordelagtigt at renovere frem for at rive ned og bygge nyt. Hvis man vælger en svanemærket renovering, udnytter man både potentialet i den boligmasse, der allerede er, samtidig med at man tager hensyn til miljø og klima”, siger Stinus Kappel Andersen, seniorkonsulent i Miljømærkning Danmark.

Skrappe miljø-, klima- og sundhedskrav

Svanemærket sikrer bl.a., at bygningen er miljøsaneret med fokus på både sundheds- og miljøskadelige stoffer og at nye byggeprodukter og materialer lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav. Svanemærket sikrer også, at affald fra renoveringen håndteres, så genbrug, genanvendelse og anden materialegenvinding fremmes. Dette er – sammen med en lang række andre krav – med til at sikre, at en svanemærket renovering både er et bedre valg for miljøet og for de mennesker, der skal opholde sig i den renoverede bygning.

Desuden evalueres og strammes Svanemærkets krav løbende for at afspejle den nyeste viden og udviklingen i markedet - og netop nu er der nye skrappere krav på vej til renovering.

”Svanemærket kræver en mere omfattende kortlægning af materialer til potentielt genbrug og miljøkortlægning, end man normalt ser ved renoveringer. Fx indføres der nu en ny grænseværdi for PFAS, som skal vurderes ved miljøkortlægning sammen med de mere traditionelle stoffer, siger Stinus Kappel Andersen, og fortsætter:

”Svanemærket kræver også, at bygningen efterfølgende skal have et lavt energibehov, der svarer til den laveste renoveringsklasse i Bygningsreglementet. Alternativt kan man reducere bygningens primære energibehov med mindst 30 %. Vælger man en svanemærket renovering, er man altså med til at sikre, at der stilles ambitiøse krav for at mindske energianvendelsen i byggeriet. Det er både med til at sikre en lavere klimabelastning i husets fortsatte levetid og en lavere energiregning for ejeren af bygningen”.

Svanemærket renovering fremmer cirkulær økonomi

Svanemærket stiller også en række krav, der skal være med til at øge muligheden for genanvendelse – og dermed mindske ressourceforbrug og affaldsmængder – og på den måde fremme cirkulær økonomi.

”Hvis vi skal kunne genbruge flere materialer i fremtiden, duer det ikke, at vi bliver ved med at bruge problematiske stoffer i nutidens byggerier. Stoffer som for en stor dels vedkommende er velkendte og veldokumenterede, og som man relativt enkelt kan sætte krav til, når man vælger sine materialer. Derfor ser Svanemærket på hele renoveringens livscyklus og stiller skrappe krav til både sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer. Desuden skal der føres logbog over, hvilke materialer der bliver anvendt og hvor. Samtidig er der krav til sortering af byggeaffald, der fremmer genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse. Ligeledes stilles der krav til, at hel eller delvis demontering skal foregå efter principperne for selektiv nedrivning. På den måde understøtter kravene muligheden for, at materialerne senere kan genanvendes, hvilket er helt essentielt for at sikre mere cirkulært byggeri”, siger Stinus Kappel Andersen.

Flere renoveringer på vej

Mange danske bygninger står overfor en renovering, da en stor del af bygningsarealet i Danmark er opført før 1980.

”Byggebranchen spiller en essentiel rolle i forhold til den grønne omstilling, og mange bygningsejere, almene boligselskaber og kommuner står overfor en opgave med at skulle renovere dele af deres bygningsmasse. Her er Svanemærket et oplagt redskab til at imødekomme denne opgave og være med til fremme mere bæredygtigt byggeri”, lyder det fra Stinus Kappel Andersen.

Hvad kendetegner svanemærkede renoveringer?

  • Kortlægning og håndtering af skadelige stoffer i den eksisterende bygning.
  • Kortlægning af komponenter og materialer, der er egnede til genbrug.
  • Lavt energiforbrug eller en betydelig reduktion i samlet forbrug af primærenergi sammenlignet med før renoveringen. Dog er der en undtagelse for fredede bygninger og bevaringsværdige bygninger.
  • Fugtkontrol af eksisterende konstruktioner og i renoveringsprocessen.
  • Miljømæssige og sundhedsmæssige egenskaber ved kemikalier, der bliver brugt i både byggematerialer og kemiske byggeprodukter.
  • En materialelogbog for at sikre sporbarhed på de materialer og kemiske produkter, der indgår i byggeriet.
  • Effektiv sortering af byggeaffald, der fremmer genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse.
  • Kontrol af renoveringsprocessen.

Hvilke bygninger kan opnå en svanemærket renovering?

Parcelhuse/rækkehuse, lejligheder, ældreboliger og lign., fritidshuse og -lejligheder, kontorbygninger, skoler og daginstitutioner – samt fremover også hoteller og tilknyttede konferencefaciliteter – kan opnå en svanemærket renovering, hvis omfanget af renoveringen, eksklusive nedrivning, udgør mindst 25 % af bygningens værdi (eksklusive grundværdi) – eller hvis renoveringen omfatter 25 % af klimaskallens ydre, eller alternativt hvis reduktionen i bygningens primære energibehov efter renoveringen er reduceret med mindst 30 %

Nye krav til renovering på vej - invitation til webinar

Svanemærkets krav evalueres og strammes løbende for at afspejle den nyeste viden og udviklingen i markedet. I de kommende krav til renovering, der er lige på trapperne, har Svanemærket skruet op for ambitionerne i forhold til cirkulær økonomi og klima. Samtidig kan renovering af hoteller og tilknyttede konferencefaciliteter nu også opnå Svanemærket.

Torsdag den 21. marts kl. 10.00-11.30 inviterer Nordisk Miljømærkning til nordisk lanceringswebinar om Svanemærkets nye krav til renovering. Webinaret foregår på Teams, og du kan læs mere og tilmelde dig her