Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

04.03.2024

Svanemærket strammer kravene til renovering

Svanemærket har skruet op for ambitionerne i forhold til cirkulær økonomi og klima i nye krav til renovering. Samtidig kan renovering af hoteller og tilknyttede konferencefaciliteter nu også opnå Svanemærket.

Svanemæret bygning

Næsten 65 % af bygningsarealet i Danmark er opført før 1980, og mange bygninger trænger derfor til at blive renoveret. Samtidig er der klare fordele ved at vælge renovering fremfor nybyggeri – både ift. klima og totaløkonomi. Fx viser en analyse fra Rambøll, at man sparer op mod 55 % CO2 ved at renovere fremfor at rive ned og bygge nyt.

”Vi oplever, at byggebranchen generelt har øget fokus på, hvordan den kan bidrage til den grønne omstilling – og på at recirkulere materialer. Derfor forventer vi også en øget interesse for svanemærket renovering. Og med de nye skærpede krav, får branchen et virkelig effektivt værktøj til at fremme det cirkulære byggeri og styrke klimaindsatsen”, siger Stinus Kappel Andersen, seniorkonsulent og nordisk produktansvarlig i Miljømærkning Danmark.

Som noget nyt kan renovering af hoteller og tilhørende konferencefaciliteter nu også opnå Svanemærket .

Øget fokus på cirkularitet

Svanemærket arbejder for lav miljøbelastning i hele renoveringens livscyklus og for at sende ressourcer med størst mulig værdi videre i kredsløbet efter brug. Disse krav bliver der skruet yderligere op for:

”Svanemærket stiller nu endnu flere krav, der er med til at fremme den cirkulære økonomi. Der er krav om, at skadelige stoffer i den eksisterende bygning bliver kortlagt og håndteret, ligesom man også skal kortlægge komponenter og materialer, der er egnede til genbrug. Samtidig er der ambitiøse krav til udsortering af byggeaffald, der bl.a. fremmer genbrug og genanvendelse af materialer”, fortæller Stinus Kappel Andersen.

Derudover er der krav om, at man skal udarbejde en materiale-logbog for at sikre sporbarhed på de byggematerialer og kemiske produkter, der indgår i bygningen.

Svanemærket stiller også skrappe krav til uønskede stoffer byggematerialer og kemiske produkter. Det mindsker den eksponering af kemikalier, som håndværkere og brugere af bygningen bliver udsat for – og det understøtter muligheden for, at materialerne senere kan recirkuleres, når problematiske stoffer ikke tillades i bygningen.

Flere klimakrav

Også på klimaområdet har Svanemærket strammet kravene:

”Der er indført krav til materialer med høj klimabelastning såsom beton, stål og aluminium. Derudover skal den renoverede bygning have et lavt eller markant reduceret energibehov sammenlignet med før renoveringen,” siger Stinus Kappel Andersen.

Svanemærkets nye krav er samordnet med de tekniske screeningskriterier for væsentlige bidrag i EU Taksonomien Annex 1 for renovering af eksisterende bygninger (7.2).

Invitation til webinar

Torsdag den 21. marts kl. 10.00-11.30 inviterer Nordisk Miljømærkning til nordisk lanceringswebinar om Svanemærkets nye krav til renovering. Webinaret foregår på Teams, og du kan tilmelde dig her.

Svanemærket renovering

Følgende bygningstyper kan opnå en svanemærket renovering: Kontorbygninger, skoler og daginstitutioner, hoteller og konferencefaciliteter samt beboelsesejendomme som parcelhuse, lejligheder, rækkehuse, studieboliger og boliger til ældre eller personer med handicap.

Svanemærkets nye krav omfatter bl.a.:

  • Kortlægning og håndtering af skadelige stoffer i den eksisterende bygning.
  • Kortlægning af komponenter og materialer, der er egnede til genbrug.
  • Lavt energiforbrug eller en betydelig reduktion i samlet forbrug af primærenergi sammenlignet med før renoveringen. Dog er der en undtagelse for fredede bygninger og bevaringsværdige bygninger.
  • Fugtkontrol af eksisterende konstruktioner og i renoveringsprocessen.
  • Miljømæssige og sundhedsmæssige egenskaber ved kemikalier, der bliver brugt i både byggematerialer og kemiske byggeprodukter.
  • En materialelogbog for at sikre sporbarhed på de materialer og kemiske produkter, der indgår i byggeriet.
  • Effektiv sortering af byggeaffald, der fremmer genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse.
  • Kontrol af renoveringsprocessen.

Læs mere

Læs også