Spring til indhold
Svanemærket logo

Miljøtemaer

De miljø- og klimakriser, som vi i dag står over, er komplekse. De kan ikke løses hver for sig, men kræver en helhedstankegang.

Svanemærket er et holistisk mærke, der inddrager alle relevante miljøparametre og hele produktets livscyklus, fra råvarer, produktion og brug til genbrug, recirkulering og affald. Helhedstankegangen gør Svanemærket til et stærkt redskab for mange vigtige miljødagsordener.

Svanemærket har særligt fokus på cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet, klima, kemikalier og biodiversitet. På den måde minimerer Svanemærket miljøbelastningen fra produktion og forbrug og bidrager til mere miljømæssigt bæredygtige løsninger.

Miljøtemaer

Læs om Svanemærkets tilgang til:

Enkeltstående træer på eng med solopgang og morgendis

Find krav til produktgrupper

De krav, svanemærkede produkter skal leve op til for at opnå certificering, er forskellige fra produktgruppe til produktgruppe. Det er de, fordi miljøudfordringerne er meget forskellige – og derfor skal de vægtes og håndteres forskelligt for at gøre den størst mulige forskel for miljøet.