Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

12.03.2024

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital reducerer CO2-belastning på fødevareindkøb med 58 %

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital serverer årligt omkring 650.000 hovedmåltider til sine patienter. I 2022 fik hospitalet som det første i Danmark certificeret sit storkøkken med Svanemærket. Arbejdet for at opnå certificeringen samt en ændring i hospitalets måltidskoncept har været medvirkende til at reducere den totale CO2-belastning på fødevareindkøb med 58 %.

To personer arbejder i køkkenet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

For Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er det ikke noget nyt at arbejde med bæredygtighed. Indsatsen tog for alvor fart i 2019, da politikerne i Region Hovedstaden opsatte mål for den grønne udvikling i hospitalskøkkenerne.

Da det i slutningen af 2021 blev muligt for storkøkkener at opnå Svanemærket så hospitalet det som en oplagt mulighed for at accelerere deres bæredygtighedsindsats:

”Vi havde et ønske om at drive et hospitalskøkken, der forholdt sig bredere til bæredygtighed, og som gjorde mere, end de politiske målsætninger. Vi havde allerede gjort meget i vores arbejde med bæredygtighed, og med Svanemærket kunne vi se, at der var endnu flere parametre, vi kunne stræbe efter, og som kunne være med til at sikre, at vi blev ved med at udvikle mere bæredygtige praksisser”, fortæller Michael Allerup Nielsen, enhedschef på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Miljøtiltag med stor effekt
For at opnå en certificering med Svanemærket skal køkkenet leve op til en række krav til bl.a. brugen af emballage og engangsartikler. Sidstnævnte er et område, som har været særligt udfordrende for hospitalskøkkenet, men ved at skære ned på brugen af bl.a. bakker og bægre, er det lykkes køkkenet at reducere deres forbrug af engangsemballage med 48 %.

”Til enkelte patientgrupper er vi nødt til at bruge engangsartikler pga. hygiejnemæssige årsager. Men så har vi kunnet spare engangsemballage væk på andre områder, og på den måde kan vi stadig gøre en aktiv indsats for at nedbringe belastningen på klima og miljø, mens vi fortsat tilgodeser patienternes behov,” siger Michael Allerup Nielsen.

Resultater fra 2019-2023:

  • Reduceret den totale CO2-belastning på fødevareindkøb med 58 %*
  • Øget andel af økologiske mad- og drikkevarer til 95 %.
  • Reduceret madspild med 34 % og engangsartikler med 48 %.
  • Reduceret energiforbrug med 10,5 % fra 2021 til 2023.
  • Resultaterne blev nået uden en stigning i omkostningerne.

* Region Hovedstaden har i perioden ændret interne måltidsleverancer, hvilket også har haft betydning for reduktionen.

Fået styr på kemikalierne
Certificeringen har også givet mere struktur på køkkenets håndtering af kemi:

”Produkter til den daglige rengøring er skiftet ud med miljømærkede produkter, og der er blevet ryddet op i mængden af forskellige produkter, køkkenet har stående. Derudover er der kommet fokus på korrekt dosering, hvilket sikrer størst effekt og mindst mulig miljøbelastning. På den måde er der blevet skåret ned på forbruget, mens miljøindsatsen samtidig er hævet, og det giver bare så god mening,” siger Mette Schellerup Gotfredsen, bæredygtighedskonsulent i Bæredygtighedssekretariatet for Region Hovedstadens Hospitalskøkkener.

De gode vaskevaner har spredt sig som ringe i vandet.

”Vaskeriet er også svanemærket, og rengøringsafdelingen arbejder på at opnå en certificering,” fortæller Michael Allerup Nielsen.

Flere initiativer på vej
Da hospitalskøkkenet valgte Svanemærket, var det bl.a. med ønske om løbende at udvikle sig i en grønnere retning. Og der er da også flere projekter på tegnebrættet, fortæller Michael Allerup Nielsen:

”Certificeringen med Svanemærket har fået os til at kaste nogle kritiske blikke på, hvad vi plejer at gøre. Derfor kigger vi nu på, om vi inden for nogle områder kan udfase engangsemballage yderligere.”

I 2024 lød startskuddet også til et andet projekt, der skal reducere køkkenets vandforbrug. Her skal målere tracke forbruget, hvorefter dataene skal bruges til at se, om der potentiale for optimering.

Høj tilfredshed hos patienterne

En tilfredshedsundersøgelse foretaget i 2024 blandt patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital viser, at:

  • 75 % er i høj eller meget høj grad tilfreds med maden.
  • 55 % siger, at det har betydning, at maden er økologisk.
  • 67 % siger, at det har betydning, at køkkener arbejder med klimavenlige menuer.

Læs også: