Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

19.01.2024

Femdobling i antallet af svanemærkede kantiner

På mindre end to år har over 50 kantiner opnået en certificering med Svanemærket. Et øget fokus på klima- og miljømæssig ansvarlighed spiller en væsentlig rolle i udviklingen.

Mennesker tilbereder mad i et køkken

Siden marts 2022, hvor Svanemærket lancerede nye, skærpede krav til spisesteder, har der været stor interesse for at få certificeret især kantiner. Alene i 2023 blev 38 kantiner certificeret med Svanemærket og lever dermed op til skrappe krav til mad, affald, kemikalier og indkøb, ligesom de arbejder for at begrænse forbruget af vand og energi. Dermed er der sket en femdobling i antallet af svanemærkede kantiner, siden de nye krav blev lanceret.

”Den store vækst i antallet af svanemærkede kantiner vidner om, at flere virksomheder – både dem, der driver kantinerne, og dem, der har dem – har et stadigt større fokus på at bidrage til den grønne omstilling. Svanemærket er et stærkt redskab til at reducere den samlede miljø- og klimabelastning, da det ser på hele livscyklus – både på den mad, der bliver serveret, og den samlede drift,” siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Danmarksrekord i svanemærkede kantiner

Staten har en stor andel af væksten. I 2023 fik Bygningsstyrelsen certificeret hele 25 kantiner – drevet af kantineleverandøren FOOD by Coor – med Svanemærket. Det var første gang i Danmark, at man certificerede så mange kantiner på én gang:

”Bygningsstyrelsen arbejder aktivt med at fremme den grønne omstilling i staten gennem Statens Facility Management. Derfor stiller vi krav til vores leverandører om at indtænke bæredygtige tiltag, ligesom vi fastlægger målbare og klare reduktionsmål for kantinedriften. Svanemærkningen af kantiner er med til at sikre, at vi mindsker forbrug af ressourcer og optimerer driften på facility management på en måde, der gavner både miljø og klima”, siger Mette Balling Lisby, vicedirektør i Bygningsstyrelsen.

Et tydeligt signal til medarbejderne

Også flere private virksomheder får svanemærket deres kantiner. En af dem er rådgivningsvirksomheden Rambøll, der sammen med servicekoncernen ISS i 2023 fik certificeret alle Rambølls tre kantiner i Danmark med Svanemærket:

”Vi har en strategi om at være en grøn frontløber, og som en del af det har vi et mål om, at vores kantiner skal være blandt de miljømæssigt bedste i Danmark. Certificeringen med Svanemærket af vores kantiner betyder bl.a., at vi er med til at reducere CO2-udledningen og nedbringe brugen af plast og uønskede kemikalier, som er noget, vi har stort fokus på. Samtidig er Svanemærket et tydeligt signal om kantinens miljø- og klimaindsats over for vores mange medarbejdere, der spiser i kantinerne, siger Kristian Weinkauf, operation manager for Facility Management i Rambøll.

Hospitalskøkkener følger også med

Mere bæredygtige indkøb og drift er også kommet på dagsordenen på hospitalerne. Her har Herlev Hospitals centralkøkken netop opnået en certificering med Svanemærket:

"Vi har en pligt til at gøre noget i forhold til de miljøkriser, vi står overfor, og det kan Svanemærket gøre noget ved, fordi det er en miljøcertificering, som ser hele vejen rundt om de problemer, der er,” udtaler Louise Lindelof, som er afdelingschef for Service og Logistik på Herlev og Gentofte Hospital.

Centralkøkkenet på Herlev Hospital er det tredje hospitalskøkken i Danmark, der opnår en certificering med Svanemærket. De to andre er patientkøkkenet på Regionshospitalet Randers og køkkenet på Bispebjerg Hospital.

Kendetegn ved et svanemærket spisested

  • Fremmer mad med lav miljø- og klimabelastning
  • Serverer en høj andel økologisk mad og drikke
  • Serverer minimum en vegetarisk ret til frokost og middag
  • Kildesorterer affald og forebygger madspild
  • Undgår engangsartikler til daglig servering
  • Begrænser brug af uønskede kemikalier
  • Begrænser forbruget af energi og vand
  • Oplærer medarbejdere i miljøarbejdet

Læs mere på www.svanemærket.dk/spisesteder

Læs også