Spring til indhold
Svanemærket logo

Pressemeddelelse

21.01.2021

Cirkulært fokus i Svanemærkets nye krav til møbler

Svanemærkets krav til møbler er netop blevet strammet. De nye krav skal især være med til at fremme den cirkulære økonomi og dermed mindske møblers klimaaftryk.

Nye kriterier for svanemærkede møbler og inventar

I Svanemærkets nye krav til møbler er der især øget fokus på tidens tre store dagsordener: cirkulær økonomi – og dermed også klima – samt FN’s verdensmål. Og de nye krav kommer til at bidrage væsentligt til at håndtere de udfordringer, som verden står overfor:

”Svanemærkede produkter skal være blandt de miljømæssigt bedste på markedet. Derfor bliver kravene til de enkelte produktgrupper løbende evalueret og strammet. Det sikrer, at kravene bliver stillet ud fra den nyeste viden og udviklingen i markedet – og på den måde er Svanemærket med til at sikre en mere bæredygtig udvikling. Ved revisionen af kravene til møbler har der især været fokus på at skærpe krav, som kan være med til at fremme cirkulær økonomi og bidrage til verdensmålene,” fortæller Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark og uddyber:

”De nye kriterier har et cirkulært fokus, hvor en lang række krav hjælper med at fremme længere levetid og cirkulær økonomi. Og idet 45 % af klimabelastningen ifølge den britiske tænketank Ellen MacArthur Foundation kommer fra produktion og forbrug, er det også krav, der kan være med til at mindske møblernes klimaaftryk.”

Fx fremmer de nye krav brug af råvarer, der er genbrugte, genanvendte og/eller fra mere bæredygtige fornybare kilder. Der er skrappe krav til de kemikalier, der bruges i produktionen, tilsættes til materialerne eller i overfladebehandling. Disse krav øger muligheden for at genbruge og genanvende materialerne, når møblerne er udtjente og fremmer dermed cirkulær økonomi.

I den cirkulære økonomi er der fokus på, at materialer og produkter forbliver i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi i længst mulig tid.

”Derfor skal svanemærkede møbler have et cirkulært design, der fremmer muligheden for reparation, recirkulering og brug af genanvendte og/eller fornybare materialer. Der er bl.a. krav om garanti, som inkluderer tilgængelighed af vigtige reservedele, og der er krav til, at produkterne nemt kan demonteres. Samtidig skal møblerne have en god kvalitet ved at opfylde internationale standarder for produktkvalitet og sikkerhed. At fremme lang produktlevetid reducerer behovet for nye produkter, hvilket fører til en mere effektiv ressourceudnyttelse og reduceret klimapåvirkning,” siger Martin Fabiansen.

En gennemgang af de nye krav viser, at svanemærkede møbler bidrager til en række af FN’s verdensmål. Først og fremmest mål 12 om at sikre ansvarligt forbrug og produktion. For eksempel stiller Svanemærket emissionskrav til f.eks. fyldmaterialer og lim, hvilket bidrager til et godt indeklima – og krav om certificeret og sporbare træråvarer, hvilket bidrager til ansvarlig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcerne.

Stigende interesse for svanemærkede møbler

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke, og næsten 70 virksomheder i Norden har certificerede møbler med Svanemærket. Det er 52 % flere virksomheder end i 2016. Særligt det seneste år er antallet vokset; alene fra 2019 til 2020 steg antallet med 18 %.

Den stigende interesse for Svanemærket afspejler sig i bredden af udvalget af svanemærkede møbler. Her finder man nu både møbler til boligen som fx senge, sofaer og borde, designermøbler, børnemøbler, kontormøbler, møbler til institutioner og boliginventar såsom køkken- og baderumsmøbler.

Fakta om de nye krav

Kort om svanemærkede møbler og inventar, der lever op til de nye kriterier:

  • Har et cirkulær design, der fremmer muligheden for reparation, recirkulering og brug af genanvendte og/eller fornybare materialer.
  • Grænser for energiforbrug ved produktionen af træbaserede plader og laminat samt stand-by energiforbruget for fx hæve-sænke-skriveborde reducerer klimabelastningen.
  • Træråvarer er lovligt fældet og omfattet af en sporbarhedscertificering.
  • Minimum 70 % af træråvarerne kommer fra ansvarligt forvaltet skovbrug.
  • Lever op til skrappe krav til kemikalier som bruges i produktionen, tilsættes til materialerne eller bruges ved overfladebehandling. Fx må der ikke tilsættes halogenerede flammehæmmere, organiske fluorstoffer eller antibakterielle stoffer.
  • Opfylder strenge krav til afdampning af skadelige stoffer – det gavner indeklimaet.
  • Har dokumenteret god kvalitet, styrke og sikkerhed gennem internationale tests, hvilket fremmer lang levetid.
  • Har en garanti på mindst 5 eller 10 år (alt efter produkttype), som inkluderer tilgængelighed af vigtige reservedele.

Hent: Svanemærkets nye kriterier til møbler og inventar

Om Svanemærket

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke. Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor er hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering med i vurderingen, når kravene til svanemærkede produkter bliver fastsat. Svanemærket er med til at fremme cirkulær økonomi, reducere klimabelastningen og er et stærkt redskab til at realisere FN’s 12. verdensmål om at sikre ansvarligt forbrug og produktion.

Kravene til svanemærkede produkter bliver løbende evalueret og strammet. Det sikrer, at Svanemærkets krav bliver stillet ud fra den nyeste viden og udviklingen i markedet. Det betyder også, at en certificering er tidsbegrænset, og at alle producenter med certificerede produkter skal dokumentere, at deres produkter lever op til de nye krav. Ellers mister de retten til at bruge Svanemærket.

93 procent af danskerne kender Svanemærket, og 66 procent af danskerne ser efter Svanemærket, når de vælger varer.

Læs også