Spring til indhold
Svanemærket logo

Pressemeddelelse

08.04.2021

Klima og cirkulær økonomi i fokus i nye krav til svanemærkede udemøbler, legeredskaber og parkudstyr

Mange producenter vil gerne være med til at reducere klimabelastningen og fremme en mere cirkulær økonomi, hvor vi bruger ressourcerne igen og igen. Svanemærkets nye krav til udemøbler, legeredskaber og parkudstyr er netop udarbejdet med dette for øje.

Fjern eller udskift

Udbuddet af svanemærkede udemøbler, legeredskaber og parkudstyr er i de seneste år vokset. Mens der i 2018 var 12 svanemærkede produkter, er der nu over 750 forskellige varianter med det officielle miljømærke på det nordiske marked.

Hos Miljømærkning Danmark glæder man sig over denne udvikling:

”Svanemærkets krav på dette område favner bredt – og rummer derfor et enormt potentiale. Kravene dækker både udemøbler til terrassen derhjemme, bænke og fitnessredskaber til kommunale parker og naturområder – og redskaber til offentlige legepladser, daginstitutioner eller til gårdmiljøet i boligforeninger. Det er derfor glædeligt, at udbuddet er vokset markant, da vi ved, at mange kommuner og boligforeninger netop prioriterer grønne indkøb højt”, lyder det fra Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Mindre klimabelastning

I udemøbler som fx bænke, klatrestativer og fitnessredskaber står metaldelene traditionelt set for en stor del af klimabelastningen. Derfor er de nye krav yderligere skærpet, så kravene til andelen af recirkuleret metal er endnu højere, eller det skal kunne dokumenteres, at metallet er fremstillet med lavere klimaaftryk.

Mere cirkulær økonomi

Naturtab og overforbrug af jordens ressourcer er – sammen med klimakrisen – vores tids allerstørste udfordringer. Vi bruger ressourcer, som om vi havde 1,6 jordkloder om året, og det kan vi ikke fortsætte med. Derfor er det nødvendigt, at vi bliver bedre til at genbruge og genanvende de ressourcer, som allerede er udvundet. Dette er Svanemærkets nye krav med til at sikre gennem krav til både design, kemikalier og valg af råvarer.

Eksempelvis skal svanemærkede udemøbler være nemme at skille ad, så træ, plast og metal kan udsorteres ud og indgå i nye materialekredsløb. Samtidig skal møbeldele af plast eller metal have en høj andel af recirkuleret materiale. Fx skal 75 procent af alt stål og aluminium være recirkuleret (i udemøbler, som består af forholdsvist meget metal) eller stamme fra produktion med lavere klimaftryk.

God kvalitet og lang brugstid

Udemøbler og redskaber til legepladser eller parker skal kunne tåle al slags vejr og skal kunne holde til hård brug. Det anvendte træ skal derfor opfylde strenge krav til holdbarhed, som er en vigtig forudsætning for lang levetid. Samtidig har de enkelte dele i svanemærkede udemøbler en garantiperiode på 10-20 år.

Virksomheder, der ønsker at høre mere om Svanemærkets nye kriterier, og hvordan man får certificeret udemøbler, legeredskaber og parkudstyr, har mulighed for at deltage i et webinar den 5. maj 2021.

Fakta om de nye krav

Produktgruppen omfatter udemøbler, redskaber til leg og sport samt parkudstyr. Bl.a. borde, stole, bænke, klatrestativer, gynger, legehuse, sandkasser og rutsjebaner til legepladser, fastinstallerede fitness- og parkourredskaber – og stakit, espalier, affaldscontainer, flagstang, cykelstativ og skur.

Svanemærkede udemøbler, legeredskaber og parkudstyr, der lever op til de nye krav:

  • Har et cirkulært design, der fremmer muligheden for reparation og recirkulering.
  • Lever op til skrappe råvarekrav: Træ er lovligt, sporbart og mindst 70 % stammer fra certificeret bæredygtigt skovbrug. Plast opfylder krav om en høj andel recirkuleret plast eller plast af fornybare materialer. Metal opfylder krav om en høj andel recirkuleret metal eller metal fremstillet med lavere klimaaftryk.
  • Opfylder strenge krav til kemikalier - fx er der ikke tilsat halogenerede flammehæmmere, fluorstoffer eller nanopartikler.
  • Lever op til krav, som fremmer lang levetid af produktet.

Hent Svanemærkets nye kriterier for udemøbler, legeredskaber og parkudstyr her.

Om Svanemærket

vanemærket er Nordens officielle miljømærke. Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor er hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering med i vurderingen, når kravene til svanemærkede produkter bliver fastsat. Svanemærket er med til at fremme cirkulær økonomi, reducere klimabelastningen og er et stærkt redskab til at realisere FN’s 12. verdensmål om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Kravene til svanemærkede produkter bliver løbende evalueret og strammet. Det sikrer, at Svanemærkets krav bliver stillet ud fra den nyeste viden og udviklingen i markedet. Det betyder også, at en certificering er tidsbegrænset, og at alle producenter med certificerede produkter skal dokumentere, at deres produkter lever op til de nye krav. Ellers mister de retten til at bruge Svanemærket.

94 procent af danskerne kender Svanemærket, og 63 procent af danskerne ser efter Svanemærket, når de vælger varer.

Læs også