Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

11.01.2024

Nu bygges det første svanemærkede byggeri i Norden efter nye krav

Seniorboligfællesskabet Kronhjorten i Halgaard Enge er det første byggeprojekt i Norden, der opnår en certificering efter Svanemærkets nyeste krav – generation 4. Projektet har bl.a. stor fokus på at forbedre biodiversiteten for området.

Vejledende visualisering fra VEM Byg, der viser seniorboligfællesskabet Kronhjorten.

I Halgaard Enge i Holstebro er man lige nu i gang med at opføre det svanemærkede seniorboligfællesskab Kronhjorten. VEM Byg står bag projektet, der er det første byggeri i Norden, som bliver certificeret efter Svanemærkets nye 4. generation af krav:

"Svanemærkede bygninger skal være blandt de miljø- og klimamæssigt bedste på markedet. Derfor bliver kravene løbende strammet, og i stramningen har klima, cirkulær økonomi og biodiversitet været centrale omdrejningspunkter. Det er meget glædeligt, at det første byggeri efter de nyeste krav nu er en realitet,” siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Jonas Koldsø, direktør i VEM Byg, glæder sig over, at seniorboligfællesskabet har opnået certificeringen:

”Vi ønsker at opføre et byggeri, som ikke kun er et komfortabelt og moderne seniorboligfællesskab, men som også opfylder høje miljøstandarder og er mere miljømæssigt bæredygtigt. Vi er stolte over at være ”first mover” på et projekt, som opnår en certificering efter Svanemærkets nye 4. generation af krav.”

Svanemærket lancerede medio 2023 de nye krav til byggeri. Her blev der tilføjet et helt nyt afsnit om klima, der omfatter krav til bl.a. energiforbrug, der skal være minimum 10 % bedre end NZEB (nær nul energi-bygninger), og krav om at alle bygninger, der er omfattet af obligatoriske eller frivillige krav i Bygningsreglementet, skal have en klimaberegning, der overholder en strengere grænseværdi end lovgivningens krav.

Som noget nyt stiller Svanemærket også krav om, at der skal foretages foranstaltninger for at bevare og forbedre biodiversiteten på byggegrunden. Og netop biodiversitet har været et stort fokusområde for byggeriet i Halgaard Enge:

”Naturen og omgivelserne omkring boligerne spiller en vigtig rolle, og vi har meget fokus på at fremme biodiversiteten i området. Vi har iværksat flere biodiversitetstiltag, bl.a. er der udarbejdet en biodiversitetsrapport med anbefalinger, som bidrager til at bevare og forbedre biodiversiteten i området. På baggrund af denne rapport er vi gået sammen med en landskabsarkitekt om at indtænke de vigtigste og mest værdifulde tiltag for biodiversiteten,” fortæller Jonas Koldsø.

VEM Byg indleder byggeriet af seniorboligfællesskabet Kronhjorten i Halgaard Enge i 1. kvartal 2024. Projektet består af 63 lejeboliger, 2 fælleshuse, orangeri og 2 gæsteboliger. Byggeriets første boliger ventes færdige medio 2024.

Foto: Vejledende visualisering af VEM Byg.

En svanemærket bygning, der er certificeret efter de nye krav:

  • Har et lavt energiforbrug.
  • Har et godt indeklima.
  • Lever op til skrappe kemikaliekrav.
  • Lever op til krav, der fremmer den cirkulære økonomi.
  • Lever op til skrappe krav, der fremmer biodiversiteten.
  • Har en høj kvalitet.
  • Er samordnet med de tekniske screeningskriterier for væsentlige bidrag i EU Taksonomien Annex 1 for opførelse af nye bygninger, inklusive klimaberegning for relevante bygninger.

Se de nye kriterier her.