Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

27.04.2023

Svanemærket byggeri fortsætter væksten

Selv om prisstigninger, konkurser og mangel på materialer har ført til opbremsning i byggeriet, har Svanemærket formået at fastholde momentum. Nye tal fra Nordisk Miljømærkning viser en vækst på 17 % sidste år. Dermed er der nu godt 32.000 svanemærkede lejligheder, huse, skoler og daginstitutioner i Norden – og 45.000 nye på vej, hvilket er det hidtil største antal.

Svanemærket byggeri med nyanlagt indgang og forhave

Nye tal fra Nordisk Miljømærkning viser, at svanemærket byggeri fortsat er i positiv vækst trods hård opbremsning i byggeriet generelt i 2022. Det betyder, at der nu findes godt 77.000 svanemærkede lejligheder, huse, skoler og daginstitutioner, der enten er opført eller under konstruktion.

”Svanemærket byggeri har formået at bevare en flot vækst til trods for, at byggeaktiviteten har været nedadgående i 2022. Det vidner om, at byggebranchen stadig har fokus på at bidrage til den grønne omstilling, og her er Svanemærket et stærkt redskab. Det er samtidig værd at bemærke, at svanemærket byggeri har vundet indpas både i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island – og nu også på Færøerne, hvor det første byggeri netop er blevet opført,” siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Rift om de første svanemærkede boliger på Færøerne

Det er modulproducenten Scandi Byg, der har produceret og opført 48 boliger på Færøerne, som har opnået certificering med Svanemærket. Bag byggeprojektet står ejendomsselskabet MARK, der har valgt at investere i projektet, og det har vist sig at være en god idé:

”Vi har oplevet stor interesse for de første svanemærkede boliger på Færøerne. Det er særligt på grund af Svanemærket, da flere på Færøerne er opmærksomme på at passe godt på vores miljø og klima, og derfor er mange positive over for, at boligerne lever op til meget skrappe miljøkrav. Der står hele 300 på venteliste til boligerne, og det bekræfter os i, at det var den helt rigtige beslutning at føre Svanemærket til Færøerne,” siger Gordon Rajani, direktør for MARK.

Første cirkulære byggeri certificeret med Svanemærket

I Gladsaxe Kommune står svanemærket byggeri også højt på dagsordenen. Kommunen har besluttet, at alle børnehuse skal certificeres med Svanemærket, og sidste år fik de opført Nordens første cirkulære og svanemærkede byggeri.

"Som verdensmålskommune er vi stolte af, at vi er de første i Norden, der har fået certificeret et cirkulært byggeri med Svanemærket, som netop har vundet byggeriets bæredygtighedspris. Det har været en spændende proces, hvor vi har genbrugt materialer fra den tidligere skole på grunden. Som kommune vil vi gerne skabe optimale rammer for både børn og voksne, og her har vi opnået gode resultater med Svanemærket til bl.a. at opnå et godt indeklima. De erfaringer vil vi bygge videre på og også dele med andre kommuner, der gerne vil gøre en forskel med mere miljørigtigt byggeri,” siger Trine Græse, borgmester i Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommune har bl.a. genbrugt 6.000 ton nedknust beton og 60.000 mursten fra den tidligere skole til at opføre ”Børnehuset Svanen”. Byggeriet modtog i 2022 flere priser – heriblandt i kategorien Save Ressources på Danish Design Award og Bæredygtighedsprisen ved Building Awards.

FAKTA OM SVANEMÆRKET BYGGERI I NORDEN

Pr. 1/1-2023 var der i Norden næsten 32.000 færdigbyggede lejligheder, huse, skoler og daginstitutioner med Svanemærket – og 45.000 er under konstruktion. Tallene er opgjort i boenheder.

Graf der viser udviklingen i antal svanemærkede bygninger over 5 år

Kendetegn ved et svanemærket byggeri

  • Lavt energiforbrug
  • Godt indeklima
  • Skrappe kemikaliekrav
  • Strenge krav til certificeret træ
  • Høj byggeteknisk kvalitet via kontrol af en uvildig tredjepart
  • God mulighed for genbrug og genanvendelse af bygningsdele

Læs mere om svanemærket byggeri.

Svanemærket

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke, som gør det enkelt for forbrugere, virksomheder og det offentlige at bidrage til den grønne omstilling. Svanemærket er holistisk og ser på alle relevante miljøparametre i hele produktets livscyklus. På den måde fremmer Svanemærket cirkulær økonomi, effektiv brug af ressourcer og biodiversitet – og reducerer klimabelastningen og brugen af skadelige kemikalier. Svanemærket er en af verdens skrappeste miljøcertificeringer – og det mest kendte miljømærke i Norden.

Læs også