Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

20.11.2023

Ny forperson for indkøbernetværk brænder for grønnere indkøb

Anne Kirstine Thorgaard, den første forperson for Netværk for Miljømærket indkøb, brænder for bæredygtig udvikling og har store ambitioner for netværkets udvikling i de kommende år.

Anne Kirstine Thorgaard er ny forperson for indkøbernetværk

"Store virksomheder har et stort indkøbsvolumen og dermed et stort potentiale til at drive markedet i en mere bæredygtig retning ved at efterspørge grønnere produkter. Det gælder særligt, når flere virksomheder går sammen og stiller krav, som trækker i samme retning, sådan som vi gør i Netværk for Miljømærket indkøb”, siger Anne Kirstine Thorgaard.

Og hun ved, hvad hun taler om. Indkøb er nemlig ikke en fremmed disciplin for den nyvalgte forperson for Netværk for Miljømærket indkøb. Faktisk har hun altid arbejdet med indkøb og altid inden for retail, bl.a. hos Imerco, Netto og Neye. I dag er hun ansvarlig for indkøbsteamet, som håndterer indkøb af indirekte varer og ydelser hos Coop, og har siden 2018 repræsenteret Coop i Netværk for Miljømærket indkøb.

Anne Kirstine Thorgaard, Coop
Anne Kirstine Thorgaard, Coop

Visioner for fremtiden

På spørgsmålet om hvorfor Coop er med i netværket, svarer Anne Kirstine Thorgaard, at det skyldes, at bæredygtighed er en del af Coops DNA og noget, som Coop ønsker at fremme alle de steder, de kan – også i det indirekte indkøb. Dvs. i indkøbet til den daglige drift af Coop.

"Netværk for Miljømærket indkøb er et tilbud om sparring med andre indkøbs- og CSR-ansvarlige og en vej til at holde sig ajour med området: mere bæredygtige indkøb. Det er også et sted, hvor vi drøfter, hvordan man løser udfordringer og afvejer hensyn til bæredygtighed på den ene side og økonomi på den anden side. Og netop dét er et område, hvor jeg vil arbejde for, at vi skal blive endnu bedre til at finde løsninger," siger Anne Kirstine Thorgaard, og tilføjer:

"Jeg har mange idéer og en personlig interesse for området. Jeg brænder for det. Derfor glæder jeg mig over formandsposten og til at arbejde for, at netværket får endnu mere power og gennemslagskraft. Vi skal åbne os mere for omverdenen og invitere ind. Og så skal vi have fokus på, hvordan vi hjælper hinanden som indkøbere og sikrer energi og fremdrift i de aktiviteter, vi sætter i gang."

Glæde over ny forperson

Miljømærkning Danmarks direktør Martin Fabiansen glæder sig også over valget af den nye forperson og ser frem til samarbejdet:

"Vi ved, at Danmarks største miljøbelastning stammer fra vores forbrug af produkter og serviceydelser, og vores forbrug sætter et stort aftryk i hele verden. I Netværk for Miljømærket indkøb omsætter medlemmerne grønne visioner til konkret handling, som driver markedet i en miljømæssig mere bæredygtig retning. Derfor glæder det mig, at netværket har valgt en visionær, ambitiøs og engageret forperson, der kan sikre den fortsatte udvikling af netværket, og som samtidig har fokus på at dele den viden og erfaring, der er i netværket, så den kan komme andre til gavn."

Dialog og data skal skabe større effekt

Noget af det første, Anne Kirstine Thorgaard vil sætte i gang, er at sikre, at netværket får større effekt af det store samlede indkøbsvolumen, der er i netværket:

"Det skal bl.a. ske ved, at netværket samlet går i dialog med udvalgte brancher for at få flere produkter med Svanemærket og EU-Blomsten på markedet. Vi starter allerede i år med arbejdsbeklædning og fortsætter næste år med engangsartikler til fødevarer," fortæller Anne Kirstine Thorgaard.

"Sidst men ikke mindst, så skal vi i netværket blive bedre til at bruge data, og vi skal vide, om vi måler på det rigtige. Vi har brug for flere både kvantitative og kvalitative data, så vi kan prioritere vores indsats og gå i den retning, som giver størst effekt i markedet og for vores fælles klode," slutter Anne Kirstine Thorgaard.

Netværk for Miljømærket indkøb

Netværk for Miljømærket indkøb er et netværk af store virksomheder, der er gået sammen om at drive markedet i en grønnere retning og øge efterspørgslen efter miljømærkede produkter og serviceydelser. Medlemmernes målrettede indsats har år for år skabt betydelige resultater – og har øget udbuddet af bl.a. svanemærket rengøringsservice, kantiner og kontormøbler.

Netværket består af en styregruppe og en forperson. Den nuværende forperson valgt for perioden juni 2023- juni 2025 er Head of Category Management Anne Kirstine Thorgaard fra Coop, mens Sustainability Manager Lone Daugaard Jepsen fra IDA er suppleant. Læs mere om Netværk for Miljømærket indkøb her.

Læs også: