Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

14.11.2023

Uønsket kemi i byggeriet er en kæmpe udfordring

Byggebranchens enorme bidrag til Danmarks CO2-belastning og affaldsproduktion kalder på akut handling. Men hvad skal der til for at opnå et mere regenerativt byggeri?

Paneldeltagere på Building Green - Miljømærkning Danmark

Byggebranchens enorme bidrag til Danmarks CO2-belastning og affaldsproduktion kalder på akut handling. Men hvad skal der til for at opnå et mere regenerativt byggeri?

På Building Green i København den 1.-2. november var Miljømærkning Danmark vært for en paneldebat, der satte fokus på, hvordan vi kan opnå et mere regenerativt byggeri – og medvirke til at gøre byggebranchen mindre miljøbelastende. I debatten deltog Michael H. Nielsen, seniorrådgiver i CONCITO, Anna-Mette Monelly, senior bærdygtighedsspecialist i Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Jesper Holmberg, adm. direktør i Genbyg, og Stinus Kappel Andersen, seniorkonsulent i Miljømærkning Danmark.

Skadelige kemikalier gør det svært at genbruge materialer
Årets messetema ”Det regenerative byggeri” er et nyere begreb, der handler om, at byggeriet gennem genoprettelse af omkringliggende økosystemer skal give mere tilbage, end det tager. Men hvis vi for alvor skal lykkes med at omstille byggeriet, er vi nødt til radikalt at ændre måden, vi tænker og forbruger på i branchen, lød det samstemmende fra paneldeltagerne.

Flere i panelet fremhævede i den forbindelse genbrug og genanvendelse af byggematerialer som en af de helt store hjørnesten – og det stiller store krav til byggematerialernes indhold af uønskede stoffer, sagde bl.a. Anna-Mette Monelly:

”Et byggeri kan ikke karakteriseres som regenerativt, hvis vi genopretter med den ene hånd, mens vi med den anden hånd laver bygninger, der er fulde af skadelige stoffer. I dag anvendes der stadig 48 af de såkaldte substances of very high concern [kemikalier på REACHs kandidatliste] i byggeriet i Danmark. Det forvolder store skader i vores upstream i forsyningskæden og understøtter forretningsmodeller, som har en ødelæggende effekt på de omkringliggende økosystemer i alle led.”

Svanemærket stiller skrappe krav til kemikalier
Et vigtigt element i at reducere forbruget af uønskede stoffer, som vil minimere miljøbelastningen og samtidig øge muligheden for genbrug og genanvendelse af ressourcer, er, at byggevarerne deklareres bedre. Anna-Mette Monelly fremhævede i den forbindelse Svanemærket som et vigtigt redskab:

”I den ideelle verden var det ikke tilladt at bruge de farlige kemikalier. Dér er vi desværre ikke endnu, og vejen derhen er rigtig lang. Derfor må første skridt være at få styr på, hvor de farlige kemikalier befinder sig i byggeriet. Her er Svanemærket et godt og vigtigt redskab, fordi det går ind og stiller strenge krav til kemikalier – og samtidig sikrer sporbarhed på de byggematerialer og kemiske produkter, der indgår i byggeriet.”

Stinus Kappel Andersen bakkede op om behovet for skærpede krav til uønsket kemi i byggeriet:

”Hvis idéen om genbrug skal lykkes, kan det ikke nytte noget, at vi bliver ved med at fylde problematiske materialer og stoffer ind i nutidens byggeri. Derfor ser Svanemærket på hele byggeriets livscyklus og stiller strenge krav til både sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer.Derudover kræver Svanemærket, at der bliver ført logbog over, hvilke materialer og kemiske produkter der bliver anvendt i byggeriet, og hvor disse er anvendt henne. Derved understøtter kravene muligheden for, at materialerne senere kan genanvendes, hvilket er helt fundamentalt, når vi taler om et mere regenerativt byggeri.”

Handling frem for ord
Et andet hovedbudskab fra debatten var, at der i højere grad er brug for, at branchen begynder at levere på målsætningerne frem for at tale om dem:

”Et regenerativt byggeri, som ikke bruger flere ressourcer, end det leverer tilbage, er en rigtig flot ambition. Det er positivt, at vi har målsætninger, men vi er nødt til at begynde at handle. Vi ved, at løsningerne er der. Fx bygges der i dag projekter med et meget lavt klimaaftryk – og med fokus på cirkularitet og biodiversitet. Den store udfordring – og det altoverskyggende behov – er skalering,” sagde Michael H. Nielsen.

En af måderne, hvorpå en skalering skal sikres, er gennem strengere lovkrav og regulering, lød det fra et enigt panel. Bl.a. foreslog Jesper Holmberg:

”CO2-udledningen er en af de største udfordringer, vi står overfor. Ved at presse udledningen yderligere ned pr. kvm. – og inkludere tilbygninger og renoveringsprojekter, som i dag er fritaget – vil branchen følge med. Derudover kunne man også stille krav til, at alle større byggesager fremover skal anvende en vis procent brugte byggematerialer.”

Svanemærkets nye krav netop stiller stærkere skrappere krav til bygningens klimaberegning, end lovgivningen gør. Læs mere om Svanemærkets krav til byggeri her.

Se interview med Stinus Kappel Andersen om, hvordan Svanemærket understøtter og bidrager til et mere regenerativt byggeri:

Læs også: