Spring til indhold
Svanemærket logo

Vaskehaller

Her på siden kan du læse mere om, hvilke fordele I opnår ved at få certificeret jeres vaskehal til transportmidler med Svanemærket – og hvordan I kan få certificeret netop jeres vaskehal.

Svanemærkede vaskehaller til transportmidler

Vaskehaller til biler, busser, tog, fly og andre transportmidler kan bruge Svanemærket til at reducere den samlede miljø- og klimabelastning – og derigennem bidrage til den grønne omstilling.

Svanemærket har en holistisk tilgang og ser på hele livscyklus. Det betyder, at svanemærkede vaskehaller lever op til skrappe krav til vandforbrug og uønskede stoffer i spildevandet – samt krav til håndtering af slam. Det betyder også, at de implementerer tiltag for at reducere energiforbruget, og at de begrænser brugen af unødig kemi.

På den måde er svanemærkede vaskehaller blandt de miljømæssigt bedste vaskehaller.

Nye krav

Svanemærket har strammet kravene til vaskehaller

Svanemærket har i maj 2024 lanceret nye krav til vaskehaller. Det betyder bl.a., at svanemærkede vaskehaller fremover skal opfylde endnu skrappere krav til udledning af olie og uønskede tungmetaller, og at de skal indføre tiltag for at begrænse energiforbruget. Samtidig er det nu også muligt at svanemærke vaskehaller til fly.

Læs mere
The Hill, svanemærket byggeri i Hillerød

Hvad kendetegner en svanemærket vaskehal?

Vaskehaller, der er certificeret efter Svanemærkets krav, generation 4, har følgende kendetegn:

  • Begrænser forbruget af vand pr. vask.
  • Udleder mindre olie og færre uønskede tungmetaller som fx bly, krom, nikkel, cadmium, kobber og zink til spildevandet.
  • Bruger svanemærkede produkter til rengøring af både transportmidler og vaskehal.
  • Har indført tiltag for at begrænse energiforbruget.
  • Har faste procedurer for drift og vedligeholdelse af vaskeanlægget.

Hvilke vaskehaller kan opnå Svanemærket?

Det er muligt at certificere vaskehaller til følgende transportmidler med Svanemærket:

  • Personbiler
  • Busser
  • Lastbiler og andre tunge køretøjer
  • Tog og anden jernbanetransport
  • Fly

Overvejer I en certificering?

Tina Børre Toft Olsen

Markedsrådgiver

72 41 48 65

to@ecolabel.dk

Har I spørgsmål til kravene?

Mie Cederdorff

Konsulent

+45 72 41 48 41

mc@ecolabel.dk