Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

11.11.2021

Cirkulært byggeri kræver øget fokus på kemikalier

Byggebranchen er, som en af de mest klimabelastende brancher, nødt til at arbejde med cirkularitet og genbrug af byggematerialer, hvis vi skal nå i mål med en 70 % CO2-reduktion i Danmark i 2030. Derfor havde Miljømærkning Danmark inviteret til paneldebat om genbrug og genanvendelse af byggematerialer på årets Building Green-messe.

Svanemærket i paneldebat på building green

På efterårets Building Green-messe satte Miljømærkning Danmark fokus på, hvad der skal til for at øge udbredelsen og brugen af genanvendte materialer i byggebranchen. I debatten deltog Martha Lewis, Head of Materials hos Henning Larsen Arkitekter, Anders Lendager, arkitekt og CEO i Lendager Group, Katrine Hauge Smith, seniorkonsulent i bygninger og miljø fra Teknologisk Institut og Stinus Kappel Andersen, seniorkonsulent i Miljømærkning Danmark.

Branche med enormt kemikalieforbrug

I debatten fremhævede flere, at der er behov for dokumentation og fokus på kemikalier, hvis der skal skabes et mere cirkulært byggeri. Her fremhæver Martha Lewis vigtigheden i at sætte større fokus på byggematerialernes indhold af kemikalier, hvis byggebranchen for alvor vil i en mere bæredygtig retning.

“Byggeriet står i dag for 28 % af det kemiske forbrug på globalt plan, og et årligt forbrug af 20.000 ton skadelige stoffer i byggematerialer alene i Danmark er et skræmmende stort tal. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Der er brug for øget transparens om, hvilke stoffer materialerne indeholder – eller for flere certificerede produkter, som gør det nemt for branchen at vælge materialer uden unødig kemi,” siger Martha Lewis.

Hun fremhæver Svanemærket som et godt redskab til at undgå unødig kemi:

”Det er en rigtig god idé at bruge svanemærkede produkter, da Svanemærket stiller de rigtige krav på produktniveau, men også på bygningsniveau, hvor man screener for problematiske stoffer. Det skubber Danmark i den rigtige retning.”

Flere fordele ved Svanemærkets kemikaliekrav

Stinus Kappel Andersen bakker op om, at der er behov for øget fokus på uønsket kemi i byggeriet.

”Vi kom ind på mange interessante pointer i debatten – bl.a. om uønsket kemi, og her stiller Svanemærket skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter. Kemikaliekravene reducerer miljøbelastningen – og de mindsker den eksponering af kemikalier, som man bliver udsat for, når man bruger bygningen. Men de understøtter også muligheden for, at materialerne senere kan recirkuleres,” forklarer Stinus Kappel Andersen.

Også Katrine Hauge Smith mener, at der er behov for at have styr på de skadelige stoffer i byggeriet.

”Vi må erkende, at der er blevet brugt mange skadelige stoffer i byggeriet gennem tiden. Uddannelse er her én af nøglerne, da der er behov for, at folk forstår alvoren og omfanget. Det er vigtigt, at vi får en fælles forståelse af bæredygtighed, så man ikke kommer til at recirkulere nogle ting, som man ikke burde,” siger Katrine Hauge Smith.

”Det er nu, vi skal handle”

Paneldeltagerne drøftede også, om der sker nok inden for cirkulært byggeri, og om der er behov for at igangsætte yderligere tiltag. Her pointerede Anders Lendager, at der er sket meget inden for de sidste fem år. Og at byggebranchen ved, hvad der skal til, hvordan man skal gøre det – og at det derfor er nu, vi skal handle.


Se interviews med Martha Lewis og Stinus Kappel Andersen

video

Læs også