Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

23.08.2022

Exceptionel stor opbakning til Københavns Kommunes miljømærkeindsats

Københavns Kommunes indsats for at få flere miljømærkede produkter på markedet får i år exceptionel stor opbakning. Hele 65 kommuner bakker nemlig op om at få flere miljømærkede legepladsredskaber, fx klatrestativer, gynger og legehuse, og hobbyartikler, fx fingermaling, glimmerlim og perler.

København Rådhus

Københavns Kommune har siden 2018 samarbejdet med Miljømærkning Danmark om at øge udbuddet af miljømærkede produkter inden for to markedskategorier årligt. Indsatsen foregår gennem en tidlig og fokuseret markedsinvolvering, herunder to årlige stormøder.

I år inviterer Københavns Kommune til stormøde om legepladsredskaber den 20. september og til stormøde om hobbyartikler den 21. september. Begge møder er gratis og afholdes i København.

Overvældende opbakning fra andre kommuner

Når mange offentlige indkøbere viser interesse for at købe miljømærkede produkter, giver det større tryghed i virksomhederne. For så ved de, at der er et marked og tør i højere grad investere i at blive certificeret med mærker som Svanemærket eller EU Ecolabel.

Derfor har Københavns Kommune de seneste 4 år udsendt breve til alle landets kommuner for at indsamle interessetilkendegivelser til årets indsatser. De seneste to år har hhv. 31 og 51 kommuner bakket op, og i år bakker hele 65 kommuner op. Der er således tale om rekordstor opbakning:

”Med en interessetilkendegivelse fra 2 ud af 3 af landets kommuner er det nu langt mere almindeligt at sige, at man gerne vil købe miljømærket, end at sige at man ikke vil”, lyder det fra David Salomonsen, chef for CSR og Indkøbsjura i Københavns Kommune.

Miljømærkerne skaber tryghed og gennemsigtighed

Miljømærkerne gør det også lettere for virksomhederne at gennemskue, hvilke krav de skal leve op til, når der er ønske om grønnere indkøb, fremhæver David Salomonsen:

”Det skal være let for leverandørerne. Der skal være tryghed og gennemsigtighed. Når vi siger, at det skal være grønt – hvad mener vi så? Her er et af redskaberne at sige, at det skal være miljømærket.”

Også Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark, roser indsatsen:

”Det er imponerende, at Københavns Kommune så aktivt og ambitiøst arbejder for at fremme markedet for miljømærkede produkter, og at 2 ud af 3 af kommunerne har valgt at bakke op. Det sender et aldeles tydeligt signal til markedet om, at kommunerne ønsker et større udbud af fx miljømærkede legepladsredskaber. Og kan betyde, at producenter, som har overvejet at blive miljømærket, nu tør tage springet, fordi de ved, at efterspørgslen i meget høj grad er der”.

Københavns Kommunes grønne indkøbspolitik

Københavns Kommune er en af Danmarks største offentlige indkøbere og indkøber årligt varer og tjenesteydelser for 8,2 mia. kr. Du kan læse mere om politikken for miljømærkede indkøb i Københavns Kommunes Indkøbspolitik 2019-2022.

Læs også