Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

27.11.2023

Miljømærker er en del af best practice til grønnere offentlige indkøb

På Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøbs Årskonference 2023 blev der sat fokus på trends og best practice. Her fremhævede flere oplægsholdere Svanemærket og EU-Blomsten som stærke redskaber til grønnere indkøb.

Kitt Bell Andersen, Dansk Industri

På en af årets største konferencer om grønnere indkøb i private og offentlige virksomheder blev der sat fokus på nye og vigtige tendenser inden for bæredygtighed – og på, hvordan det kan komme til at påvirke dagsordenen for bæredygtige indkøb.

”At vi er næsten 200 indkøbere og leverandører samlet i dag, bekræfter os i, at der år for år kommer mere og mere fokus på, at indkøb spiller en virkelig væsentlig rolle i forhold til at sætte skub i den grønne omstilling. Derfor sætter vi i år fokus på trends og best practice – eller på godt dansk: Hvad rører sig, og hvad gør vi ved det?”

Sådan lød det i åbningstalen fra Rikke Dreyer, formand for Forum for Bæredygtige Indkøb og chefkonsulent i Miljømærkning Danmark og Cecilie Førby, formand for Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og udbudschef i Odense Kommune.

Det offentlige kan fremme biodiversiteten

Et af de emner, der blev sat fokus på, var biodiversitet. Her fortalte Kitt Bell Andersen, chefkonsulent i Dansk Industri, hvorfor biodiversitet er en afgørende dagsorden for virksomhederne og gav samtidig bud på, hvordan virksomheder kan håndtere biodiversitetsrisici i deres globale værdikæder og integrere hensyn til biodiversitet ved indkøb.

Kitt Bell Andersen understregede, at den offentlige indkøbsmuskel er meget stor – og at det offentlige derfor kan gøre rigtig meget for at gøre en forskel i forhold til at bidrage positivt til natur og biodiversitet. Hun opfordrede samtidig til, at man går i gang allerede nu, da biodiversiteten ligesom verdens økosystemer er under pres – fx vurderer WWF, at 70 % af jordens økosystemer er delvist ødelagte. Men hvordan gør man i praksis?

”Når det handler om indkøb, kan man orientere sig i de standarder, miljømærker og metoder, der findes, og forholde sig kritisk i forhold til det, man køber, samt stille krav om hensyn til natur og biodiversitet. Fx kan man stille krav om Svanemærket og EU-Blomsten – det er miljømærker, der også bidrager positivt til biodiversiteten, fordi de bygger på en livscyklusvurdering,” lød det bl.a. fra Kitt Bell Andersen.

Svanemærket og biodiversitet

Svanemærket stiller krav om, at råmaterialer er fremskaffet på en mere ansvarlig måde. Målet er at modvirke tab af arter, forhindre forringelse af økosystemer, og at der ikke udvindes flere råmaterialer, end naturen er i stand til at forny. Svanemærket stiller også andre krav, der er med til at bevare biodiversiteten – kravene afhænger af, hvilken produktgruppe der er tale om.

Læs mere.

Brøndby vil fordoble indkøb af miljømærkede varer

En af dagens sessioner havde titlen ”Grøn adfærd – brug mindre, bedre og længere”. Her kunne man bl.a. høre omBrøndby Kommunes rejse fra et lille til et stort bæredygtighedsfokus. Kommunens fokus på bæredygtighed skal bl.a. styrkes ved at fordoble indkøbet af miljømærkede varer fra 2020 til 2024. Det skal opnås ved at erstatte konventionelle vare med miljømærkede varer.

”Når man har store grønne ambitioner, er det vigtigt at få den politiske opbakning. For nogle gange er det nødvendigt at kunne sige til kollegaer, at det er besluttet af ledelsen, at vi skal købe fx miljømærket,” lød et af rådene fra Nanna Lücking, E-Handel og Bæredygtighedskoordinator i Brøndby Kommune.

Læs også: