Spring til indhold
Svanemærket logo

Investeringsfonde

Læs om, hvilke fordele I opnår ved at få certificeret jeres fond eller investeringsprodukt med Svanemærket – og hvordan I kan opnå en certificering.

Placeholder-foto-på-vej

Med Svanemærket får I en guide til at bidrage til den grønne omstilling. Formålet med Svanemærkets krav er nemlig at bruge investeringer til at påvirke markeder, brancher og virksomheder i en mere bæredygtig retning.

Det betyder, at svanemærkede investeringsfonde og investeringsprodukter er blandt de miljømæssigt bedste på markedet – og er med til at skubbe virksomheder i en mere bæredygtig retning.

Svanemærket evaluerer og strammer løbende kravene. I begyndelsen af 2022 lancerede Svanemærket nye krav til investeringsfonde. Læs mere i denne pressemeddelelse.

Hvad kendetegner en svanemærket fond?

I en svanemærket fond bruger fondsforvalteren sin kapital og sit ejerskab til at påvirke virksomheder, som fonden investerer i, til at udvikle sig i en mere bæredygtig retning. Her kan du se nogle af de kendetegn, der er ved en svanemærket investeringsfond:

 • Fonden må ikke investere i visse brancher og virksomheder, der er særligt problematiske.
 • Fonden skal udføre en bæredygtighedsanalyse af alle beholdninger – og skal ud fra et bæredygtighedsperspektiv prioritere de bedre virksomheder. EU's taksonomi skal tages i betragtning i forbindelse med bæredygtighedsanalysen.
 • Fonden skal minimum hvert kvartal oplyse, hvilke aktier og obligationer der findes i fonden. Derudover skal fonden årligt udgive en rapport om sit bæredygtighedsarbejde.
 • Fonden opfordres til at tage aktivt ejerskab og arbejde med at påvirke de virksomheder, der er investeret i.

Spørgsmål og svar

Find svar på, hvad der kendetegner en svanemærket fond, og hvilke krav den skal leve op til.

Læs mere
Placeholder-foto-på-vej

Hvad kan certificeres?

Alle fonde, der:

 • Følger reglerne i EU-direktivet UCITS eller AIF.
 • Består maksimalt af 50 % 'non corporatecredits', som fx statsobligationer.
 • Er lysegrøn (artikel 8) eller mørkegrøn (artikel 9) i henhold til EU’s mærkningsordning for finansielle produkter, ”Sustainable Finance Disclosure Regulation” (SFDR).

Følgende fonde og investeringsprodukter kan søge om Svanemærket:

 • Aktiefonde
 • Obligationsfonde
 • Blandede fonde
 • Investeringsprodukter, fx forsikrings- og pensionsprodukter eller fondsporteføljer.

Læs også