Spring til indhold
Svanemærket logo

Nyhed

04.12.2023

Flere kommuner bygger svanemærkede daginstitutioner

Stadig flere af landets daginstitutioner bliver certificeret med Svanemærket. Det sker i takt med kommunernes øgede fokus på at opføre mere miljørigtige bygninger – og at skabe gode rammer for både personale og børn.

 Flere af landets daginstitutioner bliver certificeret med Svanemærket.

Antallet af svanemærkede daginstitutioner fortsætter med at stige: Medio 2022 var der opført 11 svanemærkede daginstitutioner, og kun et år senere er det tal steget til 14 med yderligere to under opførelse – og der er flere på vej.

Rudersdal Kommune er en af de kommuner, der for nyligt har taget skridtet. Det skete i efteråret med indvielsen af kommunens første svanemærkede daginstitution, Børnehuset Maglemosen i Vedbæk:

”I Rudersdal Kommune har vi ambitiøse mål for klimaet, og samtidig vil vi tilbyde gode rammer for kommunens børn i vores dagtilbud. Med byggeriet af børnehuset Maglemosen går de to hensyn hånd i hånd. Et Svanemærket byggeri er en investering i fremtiden i forhold til vores miljø og klima, men også for Maglemosens børn og personale. Vi har været meget omhyggelige med valg af byggematerialer og løsninger med mindst miljøpåvirkning i hele børnehusets livscyklus,” siger Rudersdal Kommunes borgmester Ann Sofie Orth.

Oplagt for det offentlige at bygge svanemærket
Gladsaxe Kommune er en af de kommuner, der skubber til udviklingen. Her har man besluttet, at alle nye børnehuse skal certificeres med Svanemærket.

”Det gør vi, fordi vi vil det bedste for vores børn, og fordi det er i tråd med vores strategi om at arbejde med FN’s verdensmål. Men også fordi, det er sund fornuft. Svanemærkede børnehuse bidrager til et godt arbejdsmiljø og god trivsel hos både børn og medarbejdere. Det betyder også mindre sygefravær blandt både børn og voksne. Det er godt for familierne, som ikke skal blive hjemme med syge børn. Og det er godt for kommunens økonomi, når der er færre udgifter til vikardækning. På den måde er det oplagt for det offentlige at bygge Svanemærket,” siger Gladsaxe Kommunes borgmester Trine Græse.

Gladsaxe Kommune har opført fem svanemærkede daginstitutioner, bl.a. børnehuset Svanen, som er det første cirkulære byggeri, der blev certificeret med Svanemærket. Hertil kommer endnu et børnehus, der har gennemgået en svanemærket renovering. Kommunens syvende svanemærkede børnehus får en idrætsprofil og forventes at blive indviet i 2024.

Hele landet er godt med
Svanemærket står også højt på dagsordenen i flere andre af landets kommuner, bl.a. finder man svanemærkede daginstitutioner i Præstø, Ry, Horsens og Herning. Hos Miljømærkning Danmark glæder man sig over kommunernes ambitioner og voksende interesse for at opføre svanemærkede daginstitutioner:

”En svanemærket bygning er et bedre valg for både miljø, klima – og ikke mindst børn og personale. Det er derfor glædeligt, at stadig flere kommuner vælger at opføre daginstitutioner, der er certificeret med Svanemærket – og på den måde bidrage til den grønne omstilling”, siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Kendetegn ved svanemærket byggeri

  • Lavt energiforbrug
  • Godt indeklima
  • Skrappe kemikaliekrav
  • Strenge krav til certificeret træ
  • Høj byggeteknisk kvalitet via kontrol af en uvildig tredjepart
  • God mulighed for genbrug og genanvendelse af bygningsdele

Læs mere om svanemærket byggeri her.

Læs også: