Spring til indhold
Svanemærket logo

Renovering

Læs mere om, hvilke fordele I opnår ved at få certificeret jeres bygningsrenovering med Svanemærket – og hvordan I kan få certificeret netop jeres renovering.

Svanemærket renovering af Strandvejen i Aalborg

Svanemærket er et stærkt redskab at arbejde med, hvis I ønsker at bidrage til den grønne omstilling, når I renoverer bygninger.

Svanemærket har en holistisk tilgang og ser på hele renoveringens livscyklus. Det betyder, at der både er krav til materialer, til selve renoveringsprocessen, til brugsfasen – og til håndtering af affald og recirkulering af byggematerialer.

Fx kræver Svanemærket en grundig miljøkortlægning og vurdering af potentialet for genbrug af de eksisterende byggematerialer, Samtidig stiller Svanemærket en lang række krav, der fremmer den cirkulære økonomi – og skrappe kemikaliekrav, der gavner både miljø og indeklima. Svanemærket er også med til at reducere klimabelastningen, bl.a. gennem skrappe krav til energiforbruget og krav til klimatunge byggematerialer.

På den måde kan I bruge Svanemærket til at renovere bygninger, der er bedre for miljø, klima og de mennesker, der skal bo eller opholde sig i bygningen.

Nye krav

Svanemærket har strammet kravene til renovering

Svanemærket har i marts 2024 lanceret nye krav til renovering af bygninger. Der er især skruet op for ambitionerne i forhold til cirkulær økonomi og klima. Samtidig kan bygninger til hoteller og konferencefaciliteter nu også opnå en svanemærket renovering.

Læs mere
Svanemærket renovering

Hvad kendetegner en svanemærket renovering?

Bygninger, der er renoveret efter Svanemærkets krav, generation 2, har følgende kendetegn:

  • Har et lavt energibehov – eller et betydeligt reduceret samlet forbrug af primærenergi – sammenlignet med før renoveringen. Dog er der en undtagelse for fredede bygninger og bevaringsværdige bygninger.
  • Har et godt indeklima. Det skyldes bl.a. skrappe krav til fugtkontrol af både eksisterende konstruktioner og i byggeprocessen – og skrappe krav til skadelig kemi.
  • Opfylder strenge krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter. Det vil sige krav til alt fra maling og fugemasse til isolering, dampspærrer og gulve.
  • Opfylder krav, der fremmer den cirkulære økonomi: Skadelige stoffer i den eksisterende bygning bliver kortlagt og håndteret – og komponenter og anden materialenyttiggørelse bliver ligeledes kortlagt. Der er krav om en materiale-logbog for at sikre sporbarhed på de byggematerialer og kemiske produkter, der indgår i byggeriet. Samtidig er der krav til sortering af byggeaffald, der fremmer genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse.
  • Har en høj kvalitet via krav til fugtkontrol og krav til entreprenørens egenkontrol i renoveringsprocessen.
  • Er samordnet med de tekniske screeningskriterier for væsentlige bidrag i EU Taksonomien Annex 1 for renovering af eksisterende bygninger (7.2).

Kursus i svanemærket renovering

Få en dybdegående gennemgang af Svanemærkets krav til renovering af byggeri. Kurset tager udgangspunkt i kriteriegeneration 2 for renovering.

Læs mere
Svanemærket renovering

Hvilke bygninger kan opnå en svanemærket renovering?

Det er muligt at certificere renovering af følgende bygningstyper med Svanemærket:

  • Bygninger til kontorer
  • Institutionsbyggeri (skoler, børnehaver og daginstitutioner)
  • Hoteller og konferencefaciliteter
  • Beboelsesejendomme som parcelhuse, lejligheder, rækkehuse, studieboliger og boliger til ældre eller personer med handicap.

Overvejer I en certificering?

Henrik Hougaard

Relationschef

+45 72 41 48 06

hho@ecolabel.dk

Har I spørgsmål til kravene?

Alba Caviedes Nozal

Konsulent

+45 72 41 48 08

acn@ecolabel.dk

Læs også